a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiElektryczne ciężarówki do transportu chemikaliów

Elektryczne ciężarówki do transportu chemikaliów

Jeden z koncernów uczynił właśnie duży krok na drodze do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. Firma podpisała umowę o wykorzystaniu elektrycznych ciężarówek do transportu środków chemicznych na krótkich dystansach ze swojego zakładu w Chinach.

Fot. arch. Covestro

Na drodze do dekarbonizacji łańcuchów dostaw w branży chemicznej firma Covestro wraz ze swoimi partnerami w Chinach zainicjowała pilotażowy program w zakresie przyjaznej środowisku logistyki. Dotyczy on wykorzystania na krótkich dystansach elektrycznych ciężarówek.

O 22% niższa emisja

Koncern Covestro podpisał umowę z COSCO Shipping Logistics & Supply Chain Management, której przedmiotem ma być wykorzystanie elektrycznych ciężarówek do krótkodystansowego transportu chemikaliów na terenie ośrodka Covestro Integrated Site Shanghai (CISS). Jak mówi dr Yun Chen, dyrektor generalny zakładu:

Łańcuch dostaw odgrywa kluczową rolę na drodze branży chemicznej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co wymaga współpracy poza granicami firmy. Komercyjne zastosowanie innowacyjnych ciężarówek elektrycznych do transportu środków chemicznych ma się stać katalizatorem, napędzającym nasz zakład i nasz koncern w kierunku neutralności klimatycznej i gospodarki obiegu zamkniętego.

Wstępna faza współpracy między Covestro a COSCO obejmuje zastosowanie pierwszych elektrycznych ciężarówek o dużej wytrzymałości do transportu polimerycznego diizocyjanianu difenylometanu (pMDI) z zakładu w Szanghaju do pobliskich magazynów. W wyniku częściowego zastąpienia ciężarówek z silnikiem diesla ciężarówkami elektrycznymi w roku 2024 spodziewana jest redukcja emisji o 43 tony ekwiwalentu dwutlenku węgla na wszystkich etapach łańcucha paliwowego względem bazowego roku 2022 – co oznacza zmniejszenie emisji o 22%.

Potencjalne zastosowanie na większą skalę

Jak zapowiada Covestro, obydwie firmy będą na bieżąco oceniać wydajność transportu ciężarówkami elektrycznymi, dążąc do optymalizacji kosztów. W oparciu o dokonane oceny podejmowane będą decyzje o potencjalnym zastosowaniu rozwiązania na większą skalę.

Źródło: Covestro