Rynek FarbFarby ogniochronne, czyli jak opóźnić nagrzewanie się stalowych elementów konstrukcji budynków

Farby ogniochronne, czyli jak opóźnić nagrzewanie się stalowych elementów konstrukcji budynków

Ogień to żywioł, który służy nam od setek tysięcy lat. Początkowo wykorzystywany do ogrzewania, oświetlania ciemnych jaskiń czy też odstraszania zwierzyny,  z biegiem czasu znajdował coraz to nowe zastosowania.

Mimo że jest z nami tak długo, ciągle poszukujemy skutecznych rozwiązań, jak panować nad jego rozprzestrzenianiem się. Niegdyś pożary w miejscach zamieszkania, rozrywki czy też pracy zdarzały się bardzo często i powodowały ogromne straty, co skłoniło ludzkość do analiz, wyciągnięcia wniosków oraz podjęcia badań nad ochroną przeciwpożarową.

farby ognioochronne uniepalniacze pcc

 

Ochrona przeciwpożarowa

Czym właściwie jest pożar? To niekontrolowany, samoistny proces, podczas którego następuje spalanie materiałów palnych. Aby wystąpił, muszą wystąpić odpowiednie warunki, takie jak obecność materiału palnego, utleniacza oraz źródła energii cieplnej (tzw. trójkąt spalania). Z tego względu zwiększenie odporności materiałów na ogień jest istotną kwestią w walce z niepożądanym występowaniem pożarów.

Ochrona przeciwpożarowa jest nieodłączną częścią projektu budynku i musi być od samego początku zintegrowana z całym procesem planowania. Jest to niezwykle ważne dla wszystkich zaangażowanych osób – architektów, inżynierów, pracowników budowlanych, mechaników, projektantów wnętrz i innych specjalistów. Osoby te muszą mieć podstawową wiedzę o zagadnieniach inżynierii przeciwpożarowej, które należy brać pod uwagę na każdym etapie procesu. Z chemicznego punktu widzenia inżynierowie ochrony przeciwpożarowej analizują zagrożenia związane z interakcjami i procesami chemicznymi.

Farby ogniochronne – jak działają?

Jednym z działań mających na celu ochronę przeciwpożarową jest stosowanie farb ogniochronnych. Ten rodzaj ochrony nazywany jest ochroną pasywną i polega na nałożeniu na materiały budowlane wysokospecjalistycznych farb w celu wydłużenia czasu między wybuchem pożaru a jego rozprzestrzenianiem. Farby ogniochronne pełnią funkcję bariery między stalowym materiałem a ciepłem uwalnianym z płomieni. W momencie osiągnięcia przez stal temperatury około 220°C w powłoce następuje szereg reakcji chemicznych, które prowadzą do pęcznienia warstwy ochronnej.

W przypadku powłok intumescentnych pierwszym etapem procesu jest wydzielanie kwasu fosforowego, którego źródłem są dodatki zawarte w formulacji farb, np. estry fosforowe. Następnie na powierzchni metalu powstaje warstwa zwęgliny, która tworzy się w wyniku reakcji kwasu fosforowego z kolejnym dodatkiem, stanowiącym źródło węgla. Ostatnim etapem mechanizmu działania tego typu powłok jest pęcznienie warstwy węglowej, spowodowane wydzielaniem się gazów, które dodatkowo tłumią płomienie ognia. To wszystko prowadzi do utworzenia na powierzchni metalu warstwy ochronnej, która izoluje stalowe elementy, tym samym opóźniając ich nagrzewanie oraz utratę właściwości nośnych nawet do czterech godzin. Dzięki temu możliwa jest ewakuacja z miejsca pożaru bądź możliwość jego ugaszenia.  Zastosowanie tego typu ochrony jest niezbędne między innymi na lotniskach, w zakładach petrochemicznych bądź magazynach cieczy łatwopalnych.

Jak nakładać farby ogniochronne?

Farby ogniochronne nanosi się w podobny sposób, co innego rodzaju farby. Materiał, na który zostanie nałożona powłoka ochronna, powinien być uprzednio odpowiednio przygotowany. Oznacza to, że należy go wysuszyć, wyczyścić oraz odtłuścić. Najczęściej stosowaną metodą nakładania farb ogniochronnych jest metoda natryskowa, ponieważ w porównaniu z pędzlem bądź wałkiem zajmuje znacznie mniej czasu. Ważnym czynnikiem przy stosowaniu tych środków jest również grubość nakładanej warstwy, która zależy od wymaganej odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej konstrukcji stalowej.

Dodatki do farb ogniochronnych w ofercie Grupy PCC

Na portalu produktowym Grupy PCC można znaleźć dodatki do farb ogniochronnych, takie jak uniepalniacze z serii Roflam. Są to substancje, dzięki którym gotowy produkt jest bardziej odporny na działanie ognia. Roflam B7, Roflam F3 oraz Roflam F5 pełnią zarówno funkcję uniepalniaczy, jak i reduktorów lepkości, przez co są istotnymi składnikami farb pęczniejących. Zastosowanie tych produktów pozwala uzyskać materiały, które spełniają wymagania związane z palnością w branży budowlanej i konstrukcyjnej. Ponadto dodatek któregoś z wymienionych uniepalniaczy sprawia, że elementy konstrukcyjne dłużej zachowują swoje właściwości użytkowe podczas pożaru, a proces rozprzestrzeniania się ognia zostaje spowolniony. Wykorzystywane są również w wyrobach gotowych w przemyśle meblarskim, budowlanym, samochodowym bądź motoryzacyjnym.

 

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz więcej uwagi poświęcamy ochronie środowiska. Z tego względu w farbach ogniochronnych może być również wykorzystany Roflam B7L, który jest całkowicie bezpieczny zarówno dla środowiska, jak i zdrowia. Podczas spalania nie wydziela toksycznych gazów oraz charakteryzuje się brakiem klasyfikacji zagrożeń według systemu GHS. Można go więc zaliczyć do produktów typu eco-friendly.