REKLAMA

Newsletter

Dołącz do newslettera:
Zaznacz, jakie informacje Cię interesują:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawcę serwisu rynekfarb.pl w celu realizacji usługi „Newsletter rynekfarb.pl". Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi.

Potwierdzam zaznajomienie się z Instrukcją dla subskrybentów oraz z Polityką prywatności.

Kliknij i zapisz się bezpłatnie do naszego newslettera ›

Strona główna  >  Kalkulator – szacunkowe koszty malowania

Kalkulator – szacunkowe koszty malowania

Przy wpisywaniu cen dla oddzielenia euro od eurocentów prosimy używać . (kropki) a nie , (przecinka).

  PARAMETRY   CENA
GPS [µm] ZCS [%] GPM [µm] WT [m2/l]   EUR/L PLN/L EUR/m2
1. % 
2. % 
3. % 
4. % 
       
GPS, grubość powłoki suchej [μm] - DFT (dry film thickness)
ZCS, zawartość części stałych [%] - VS (volume solids)
GPM, grubość warstwy "na mokro" [μm] - WFT (wet film thickness)
WT, wydajność teoretyczna [m2/litr] - TC (theoretical coverage)
Uwaga: Koszty malowania m2 powłoki malarskiej w tabeli powyżej obliczone są na podstawie wydajności teoretycznej i nie uwzględniają rozcieńczalników, strat oraz kosztów robocizny. Rzeczywiste koszty zależne są od zużycia praktycznego na który wpływ ma wiele czynników jak warunki aplikacji czy rodzaj malowanej konstrukcji. Przy zamawianiu farb czy szacowaniu rzeczywistych kosztów malowania należy uwzględnić odpowiedni współczynnik strat.

 REKLAMA