Rynek FarbŁatwo, szybko i skutecznie, czyli usuwanie powłok lakierniczych za pomocą ługu sodowego

Łatwo, szybko i skutecznie, czyli usuwanie powłok lakierniczych za pomocą ługu sodowego

Proces odlakierowania różnych powierzchni jest trudny i wymaga dobrania odpowiedniej metody. Najczęstszą przyczyną wykonywania tego zabiegu jest występowanie ubytków w powłokach lakierniczych bądź chęć odświeżenia wyglądu danego przedmiotu. Z tego względu, aby na nowo móc pomalować dane podłoże, należy usunąć starą warstwę lakieru lub farby.

usuwanie powlok lakierniczych pcc

Istnieje na to wiele sposobów. Wyróżnia się metody mechaniczne, termiczne oraz chemiczne. Do pierwszej z tych grup zalicza się ręczne szczotkowanie, zastosowanie papieru ściernego bądź wody pod wysokim ciśnieniem. Obróbka mechaniczna niesie jednak ze sobą ryzyko naruszenia czyszczonej powierzchni, cechuje się też niską skutecznością. Termiczne usuwanie powłok lakierniczych wykorzystuje się głównie podczas pozbywania się lakieru z zawieszek technologicznych. Metoda ta ma jednak pewne ograniczenia: nie jest możliwe jej zastosowanie podczas pracy z tworzywami, które w wyniku działania wysokiej temperatury ulegają wewnętrznej zmianie strukturalnej.

Ze względu na utrudnienia związane zarówno z obróbką mechaniczną, jak i termiczną, w przypadku usuwania powłok lakierniczych za dobrą alternatywę uznawana jest metoda chemiczna. Popularny związek wykorzystywany w tej metodzie to soda kaustyczna. Zaletami wykorzystania ługu sodowego (wodnego roztworu sody kaustycznej) jest jego wysoka efektywność, niski koszt, brak uszkodzeń powierzchni, a także bezpieczeństwo całego procesu.

Czym jest soda kaustyczna?

Soda kaustyczna (oferta Grupy PCC) to popularny surowiec chemiczny, który znalazł swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest on zaliczany do grupy najsilniejszych zasad.

Występuje pod postacią białej substancji o krystalicznej budowie bądź jako wodny roztwór zwany ługiem sodowym. W wodnej postaci jest bezbarwną, bezzapachową i niepalną cieczą o silnie żrącym działaniu.

Szkodliwy dla człowieka jest nie tylko bezpośredni kontakt z substancją, ale również wdychanie jego pyłów lub pary. Narażenie skóry, błon śluzowych bądź innych tkanek na działanie wodorotlenku sodu powoduje zniszczenie aparatu ochronnego oczu lub wywołanie oparzeń chemicznych. Najbardziej niebezpieczne jest połknięcie substancji, czego wynikiem jest oparzenie błon śluzowych jamy ustnej gardła. W najgorszym wypadku dochodzi do perforacji ścian przełyku, co wiąże się z krwotokiem, a w ostateczności zgonem.

Z tego względu podczas pracy z wodorotlenkiem sodu należy zachować szczególną ostrożność. W celu ochrony własnego zdrowia niezwykle istotne jest korzystanie ze środków ochrony osobistej, do których zaliczane są lateksowe rękawice, gogle, specjalna odzież oraz obuwie. W przypadku kontaktu wodorotlenku sodu ze skórą należy szybko przemyć ją pod bieżącą wodą.

Czy wodorotlenku sodu można użyć na każdym rodzaju powierzchni?

Do usunięcia starych powłok lakierniczych wykorzystywany jest wodny roztwór wodorotlenku sodu, zazwyczaj o 10% stężeniu. Aby sporządzić taki roztwór, odmierza się określoną ilość sody kaustycznej, a następnie rozcieńcza wodą. Należy jednak pamiętać, że wodorotlenek sodu podczas rozpuszczania się w wodzie wydziela duże ilości ciepła. Dla zachowania bezpieczeństwa powinien być dodawany w sposób powolny, podczas jednoczesnego mieszania zawartości naczynia. Do magazynowania takiego roztworu najczęściej służą szklane lub plastikowe pojemniki.

powłoki lakiernicze usuwanie PCCPrzygotowany roztwór zostaje nałożony na podłoże, z którego planowane jest usunięcie warstwy farby lub lakieru. Zastosowanie na powierzchni roztworu wodorotlenku sodu powoduje rozkład wiązań chemicznych warstwy farby, głównie poprzez hydrolizę łańcuchów polimerowych.

Roztwór sody kaustycznej można bez obaw wykorzystać na tworzywach sztucznych oraz metalach. Wyjątkiem są blachy ocynkowane, ponieważ roztwór potrafi zlikwidować ochronną powłokę cynku, co wyklucza wykorzystywanie go do tego typu powierzchni.  Nie potrafi natomiast usunąć nalotów rdzy.

Stosowanie wodorotlenku sodu jest tanie i skuteczne, jednak nie nadaje się on do usuwania starych powłok lakierniczych z każdego typu powierzchni. Dotyczy to takich materiałów jak sklejki, fornir, nowoczesne podkłady wodne, farby akrylowe, stopy aluminium, lustra, a także niektóre gatunki drzew, czego przykładem jest odmiana sosny zwana „smołową”. Po nałożeniu roztworu sody kaustycznej staje się włóknista, co utrudnia jej ponowne pomalowanie. Drewno wiązu, dębu i orzecha może natomiast przybrać lekko ciemniejszy odcień. Nie należy za to obawiać się żadnych zmian w strukturze i wyglądzie drewna po usunięciu powłoki lakierniczej z sosny czy też buka.

Podsumowując, wodorotlenek sodu jest substancją, która potrafi skutecznie i niskim kosztem usunąć niepożądane warstwy farb lub lakierów. Przed jego zastosowaniem należy jednak upewnić się czy powierzchnia, na której zamierzamy go wykorzystać, jest do tego odpowiednia.