a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Grafen na korozję

Długo można wymieniać zaproponowane dotychczas potencjalne zastosowania grafenu. Mimo to naukowcy sugerują, że odkryli właśnie kolejne – poprawa właściwości barierowych i antykorozyjnych powłok. Czy dodatek nanopłytek grafenowych to cudowna broń w walce z korozją?

grafen antykorozja

Fot. Meditations / pixabay.com

Badania dotyczące wpływu nanopłytek grafenowych na odporność antykorozyjną powłok przeprowadził niezależny ośrodek badawczy PRA. Zastosował on nanopłytki wyprodukowane przez firmę Applied Graphene Materials jako dodatek do farb epoksydowych.

Testy wykazały, że już niewielki dodatek nanopłytek grafenowych zmniejszał przepuszczalność pary wodnej o nawet 95%. Ponadto wydłużał czas, po którym pojawiają się pierwsze oznaki korozji, nawet o 500%.

Jak mówi Steve Ryley, manager technologiczny PRA, wyniki są bardzo interesujące i potwierdzają rezultaty wcześniejszych programów badawczych, w ramach których sprawdzano, jak nanopłytki grafenowe wpływają na właściwości farb epoksydowych i poliuretanowych. Wnioski? Dobrze rozprowadzone w farbie nanopłytki grafenowe mogą znacznie poprawić właściwości barierowe i antykorozyjne powłok.

Źródło: european-coatings.com