a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPosts Tagged "REACH" (Page 2)

Koniec fazy przejściowej oznacza, że tylko firmy, które złożyły wnioski o rejestrację wytwarzanych lub importowanych przez siebie substancji przed tym

Nowy czynnik ma być odpowiedzią na ograniczenia wprowadzone w Europie w ramach REACH. Z powodu nowego rozporządzenia wielu producentów zostało

Dzisiejsza branża sieciowania UV musi się mierzyć przede wszystkim z dwoma największymi wyzwaniami. Pierwsze to surowe regulacje prawne. Mowa przede

Trzecia faza rejestracji REACH obejmuje środki chemiczne, w tym farby i lakiery, wytwarzane lub importowane w ilościach od 1 do

Na pytania odpowiedziało 65 małych i średnich wytwórców farb z Europy. 60% z nich spodziewa się, że gdy w 2018

Trójchloroetylen (TRI) jest używany do mycia części precyzyjnych w branżach takich jak lotnictwo, przemysł samochodowy, medyczny czy optyczny. Rozpuszczalnik ten

Wymienia również obowiązki, jakie spoczywają na producentach lub dostawcach wyrobów względem odbiorców oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). To już druga,

Pigmenty oparte na wanadanie bizmutu – żółte z tonami zieleni – są sprzedawane przez BASF pod znakami handlowymi Sicopal® oraz