a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneREACH w pięciu liczbach

REACH w pięciu liczbach

To już ponad 10 lat, odkąd w życie weszło rozporządzenie REACH. Półtora roku temu minął ostateczny termin trzeciej dużej fali rejestracji substancji chemicznych. Z tej okazji portal European Coatings zaprezentował REACH w liczbach.

REACH liczby European Coatings

Fot. PublicDomainPictures / pixabay.com

Po trzech dużych falach rejestracji (ostatnia została zakończona 31 maja 2018) REACH obowiązuje już wszystkie przedsiębiorstwa w UE. Także małe i średnie firmy, operujące niewielkimi ilościami substancji chemicznych. Tym samym liczba rejestracji znacząco wzrosła – w tym roku przeprowadzono ich już prawie 100 000.

95 872 rejestracji w 2019 roku

Obecnie każdy, kto chce wprowadzić na rynek w Unii Europejskiej nową substancję chemiczną, musi zidentyfikować zagrożenia, jakie stwarza ona dla ludzi i środowiska. W ramach kolejnych trzech fal rejestrowane były coraz większe ilości substancji – podczas gdy w roku 2009 dokonano 10 442 rejestracji, dotyczących 5 613 substancji, już w roku 2019 liczba rejestracji wyniosła 95 872, zaś liczba zarejestrowanych substancji – 22 434.

24 531 rejestracji w Niemczech

Najwięcej rejestracji przeprowadzono w trzech krajach, w których przemysł chemiczny działa najprężniej i gdzie rynek jest największych: Niemczech (24 531 rejestracji), Francji (10 017) i Wielkiej Brytanii (9 316).

Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał ów ranking po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, nadal bowiem nie ustalono, czy i w jakim zakresie w tym kraju obowiązywać będzie REACH. Jeśli Wielka Brytania zupełnie zniknie z listy, na trzecim miejscu znajdą się Włochy (obecnie 8 200 rejestracji).

64,7% substancji musi przejść pełną rejestrację

Nie wszystkie substancje przechodzić muszą pełną rejestrację. Nie dotyczy ona tych, które powstają w procesie produkcji innych środków i są jedynie produktami pośrednimi, człowiek więc nie ma z nimi kontaktu. W tym wypadku rejestracja jest prostsza i wymaga mniejszej ilości danych.

Dotyczy to jednak zaledwie 35,3% substancji. 64,7% musi więc przejść pełną rejestrację.

70,8% substancji wcześniej znanych, lecz nie zarejestrowanych

Ponad 70% zarejestrowanych substancji istniało przed REACH, były jednak sprzedawane i użytkowane bez żadnego procesu rejestracji. Tylko 6,6% przeszło proces rejestracji na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. 22,6% zaś to nowe substancje, które musiały przejść pełen cykl rejestracji.

70 substancji objętych restrykcjami

70 spośród rejestrowanych substancji zostało objętych restrykcjami na podstawie Aneksu XVII do rozporządzenia REACH. W ramach restrykcji zostały one na przykład dopuszczone do użytku tylko w ograniczonych ilościach lub wykluczono ich użytek w przypadku kontaktu z ludzką skórą.

REACH – szkodzi czy pomaga?

Mimo że rejestracja w ramach REACH ma zagwarantować bezpieczeństwo i zmniejszyć szkodliwość środków chemicznych używanych w krajach Unii Europejskiej, rozporządzenie wciąż budzi kontrowersje i ma wielu przeciwników. Już w roku 2016 trwały dyskusje na temat tego, jak obowiązek rejestracji wpłynie na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Również dziś pojawiają się głosy, że ograniczając ilość dopuszczalnych do użytku surowców, a tym samym zwiększając koszty, które ponieść muszą producenci, REACH negatywnie wpływa na rozwój rynku oraz innowacyjność i zmusza producentów do przenoszenia swojej działalności poza Europę. Zwolennicy rozporządzenia podkreślają jednak jego znaczenie i zwracają uwagę, że przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu chemikaliów w innych częściach świata są tak samo, a niekiedy nawet bardziej, skomplikowane.

Źródło: european-coatings.com