a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPosts Tagged "rozporządzenie"

Nowe zakazy unijne dotyczą zawartości diizocyjanianów równej lub przekraczającej 0,1% wagowo. W branży lakierniczej do wyrobów, których może to dotyczyć,

Dyskusja na temat kancerogenności dwutlenku tytanu utrzymuje całą branżę farbiarską w napięciu już od trzech lat. Wszystko zaczęło się we

Po trzech dużych falach rejestracji (ostatnia została zakończona 31 maja 2018) REACH obowiązuje już wszystkie przedsiębiorstwa w UE. Także małe

Trzecia faza rejestracji REACH obejmuje środki chemiczne, w tym farby i lakiery, wytwarzane lub importowane w ilościach od 1 do

W ofercie Grupy ICA pojawił się wodorozcieńczalny impregnat Woodsafe oraz rozpuszczalnikowy Fun201. Doskonale zabezpieczają one drewno przed grzybami, owadami drewnożernymi

Projekt rozporządzenia Ministra Energii do ustawy Prawo energetyczne (po wejściu w życie jej nowelizacji z dnia 22 lipca 2016 r.)

Wymienia również obowiązki, jakie spoczywają na producentach lub dostawcach wyrobów względem odbiorców oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). To już druga,

Delegacja z Wielkiej Brytanii starała się nakłonić Komisję Europejską, by rozważyła raz jeszcze umieszczenie niektórych substancji na liście do udzielenia