a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneNowa broszura REACH – czym jest wyrób?

Nowa broszura REACH – czym jest wyrób?

Nowo opublikowana broszura REACH wyczerpująco odpowiada na pytanie, czym jest wyrób oraz czym różni się od substancji i mieszaniny. Ale nie tylko.

REACHWymienia również obowiązki, jakie spoczywają na producentach lub dostawcach wyrobów względem odbiorców oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). To już druga, poprawiona wersja broszury, która ma być przystępnym przewodnikiem dla europejskich wytwórców.

Dokument zatytułowany Articles – Requirements for Producers, Importers and Distributors można pobrać ze strony internetowej BAuA.

Źródło: european-coatings.com