a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneCzy nowe przepisy o paliwach zagrożą branży farb?

Czy nowe przepisy o paliwach zagrożą branży farb?

Ministerstwo Energii przygotowuje rozporządzenie do ustawy Prawo energetyczne, które obejmie „benzyny lakowe i przemysłowe” oraz „inne nafty”, wykorzystywane w przemyśle farbiarskim i klejowym. Powyższe kategorie produktów zostaną objęte koncesją, choć produkty z nich tworzone nie są przeznaczone do celów napędowych czy opałowych, co kłóci się z ideą ustawy. Przepisy obejmą firmy o obrocie rocznym do kilku milionów PLN, tymczasem koncesja wymaga zabezpieczenia 10 mln PLN. Wprowadzenie koncesji na te wyroby będzie wiązało się ze wzrostem kosztów produkcji dla ok. 40 polskich, mniejszych przedsiębiorstw. Firmy przewidują spadek sprzedaży na poziomie 30-60%, a straty z tego tytułu mogą wynieść nawet 50 mln PLN. Niektórym grozi bankructwo, pracę zaś mogą stracić setki osób.

nowe przepisy paliwa branża farb PZPFiK

Fot. arch. PZPFiK

Projekt rozporządzenia Ministra Energii do ustawy Prawo energetyczne (po wejściu w życie jej nowelizacji z dnia 22 lipca 2016 r.) ustanowi szczegółowy wykaz paliw ciekłych, wśród których są „benzyny lakowe i przemysłowe” oraz „inne nafty”. Oznacza to, że ich wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie czy dystrybucja, a także obrót, w tym obrót z zagranicą, będzie wymagać koncesji.

Ustawa powstała z myślą o uregulowaniu rynku paliw, natomiast w powyższej kategorii mieszczą się również wyroby, które są przedmiotem produkcji i obrotu (krajowego i międzynarodowego) dokonywanych przez branżę farbiarską i klejową, w tym członków PZPFiK. Są to nie tylko produkty farbiarskie na bazie rozpuszczalników, ale także same rozpuszczalniki często używane do czyszczenia, zarówno w dużych firmach i zakładach (np. instalacji), jak i w domach. Wyroby te nie są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych, co zasadniczo kłóci się z ideą koncesjonowania produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, której wyrazem jest ustawa – prawo energetyczne. Jak mówi Janusz Naglik, Dyrektor Zarządzający PZPFiK:

Ta branża stanowi promil sprzedaży w obrocie szeroko rozumianego rynku paliw. Prawdopodobnie to powód, dla którego nie zauważono skutków ekonomicznych i zagrożeń, jakie niosą dla naszej branży nowe przepisy.

PZPFiK obawia się objęcia tej kategorii wyrobów obowiązkiem koncesjonowania, w szczególności zaś na wytwarzanie paliw ciekłych oraz ich obrót z zagranicą – w przypadku tych koncesji bowiem wymagane jest złożenie zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln PLN. W tej sprawie Związek złożył pismo do Ministra Energii, które, mamy nadzieję, rozpocznie dyskusję na temat wyłączenia grupy benzyn skierowanych do przemysłu farbiarskiego z tych objętych koncesją – mówi Janusz Naglik.

Dlaczego jest to ważne? Obecnie na rynku działają większe i mniejsze przedsiębiorstwa. Większe zajmują się głównie importem benzyn. Mniejsze – ich rozlewem i dystrybucją. Sprzedają benzyny i rozpuszczalniki do różnych zakładów i firm, które z kolei używają ich do czyszczenia instalacji, produkcji lub konfekcjonowania (w butelki) do sprzedaży pod marką własną w sklepach i składach budowlanych. Duże firmy stać będzie na spełnienie wymogów ustawy. Mniejsze przedsiębiorstwa – o rocznym obrocie sięgającym kilku milionów złotych – już nie.

W konsekwencji rynek, na którym funkcjonowało kilkanaście polskich firm, może się skurczyć do największych graczy. Efektem może być wzrost cen produktów dla profesjonalistów (firmy budowlane) oraz konsumentów indywidualnych. Firmy mniejsze, wyspecjalizowane w tym obszarze, nie udźwigną obciążenia, jakim jest 10 mln PLN koncesji. Szacowany spadek sprzedaży w tych firmach (ze względu na konieczność wycofania się ze sprzedaży benzyn do przemysłu farbiarskiego i lakierniczego) wyniesie od 30 do 60%, czyli nawet 50 mln PLN.

Dla niemal wszystkich oznacza to ograniczenie zatrudnienia, a dla części – zamknięcie przedsiębiorstwa. Zatrudnienie może stracić kilkuset pracowników. Janusz Naglik podsumowuje:

W naszej opinii efekt tych przepisów ustawy (Prawo energetyczne) kłóci się z intencją ustawodawcy. Dlatego też liczymy na wpisanie do rozporządzenia zapisów o wykluczeniu z obowiązku koncesyjnego benzyn i rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farbiarskim, klejowym i lakierniczym.

Więcej informacji udziela:
Bartłomiej Ślązak
Specjalista ds. komunikacji PZPFiK
bartek.slazak@pzpfik.pl | +48 603 527 399
Strona WWW | www.pzpfik.pl

O PZPFiK
Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFK) jest organizacją zrzeszającą firmy z branży budowlanej. Branża zatrudnia ponad 25 000 pracowników. Członkowie Związku to producenci farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawcy surowców w tym obszarze. Do celów Związku należy budowanie trwałych relacji z interesariuszami; reprezentowanie branży w kraju i za granicą; wsparcie przedsiębiorstw w zagadnieniach związanych ze zmieniającą się legislacją wynikającą m.in. z konieczności dostosowania do unijnych i lokalnych przepisów; inicjowanie i wspieranie programów oraz działań promujących odpowiedzialny biznes, w tym budowanie postaw proekologicznych, zarówno wśród samych producentów, jak i odbiorców końcowych.