Rynek FarbJak wybrać najlepszą metodę ochrony przeciwpożarowej dla stali w Twoim budynku?

Jak wybrać najlepszą metodę ochrony przeciwpożarowej dla stali w Twoim budynku?

Dlaczego ochrona stali przed ogniem i temperaturą jest tak bardzo ważna?

Kwestia ochrony przeciwpożarowej w budynkach prawdopodobnie, jeszcze nigdy wcześniej nie była bardziej w centrum uwagi opinii publicznej niż obecnie!

Skuteczna ochrona stali przed uszkodzeniem przez ogień i temperaturę jest kluczowym aspektem tej debaty.

Pożary można podzielić na dwie główne grupy

  • węglowodorowy – w tym przypadku pożar węglowodorowy jest podsycany przez łatwopalne ciecze, rozpuszczalniki lub gazy.
  • celulozową – kiedy ogień celulozy jest podsycany przez łatwopalne materiały, takie jak drewno, papier, meble lub tekstylia i stanowi poważne zagrożenie dla biurowców, hoteli, centrów handlowych, stadionów, lotnisk i budynków komercyjnych.

Wzrost temperatury w przypadku pożaru celulozy jest wolniejszy niż w przypadku pożaru węglowodorów – temperatury 500ºC można osiągnąć w ciągu pięciu minut, a niezabezpieczona stal może zacząć tracić wytrzymałość nawet w ciągu 10 minut, narażając życie i integralność budynków na poważne ryzyko!

Ochrona Stali = Ochrona życia ludzkiego

Ochrona stali przed ogniem może ostatecznie pomóc w zachowaniu życia, ale może również wydłużyć czas dostępny na poszukiwanie i ratownictwo oraz zapewnić istotne opóźnienie w zawaleniu się budynku w najgorszych scenariuszach. .

Rodzaje ochrony przeciwpożarowej

Różne rodzaje ochrony przeciwpożarowej można podzielić na systemy:

  • aktywne – przeznaczone do tłumienia i gaszenia płomieni za pomocą wody, piany, proszku lub gazów obojętnych. Należą do nich tryskacze oraz systemy zraszaczy lub gazów halogenowych.
  • pasywne – wykorzystują materiały, które nie zmieniają swojej fizycznej postaci pod wpływem wysokiej temperatury i zapewniają ochronę przeciwpożarową dzięki swoim właściwościom fizycznym lub termicznym. Obejmują one beton, płyty z włókien mineralnych i cement wermikulitowy i są częściej stosowane w pomieszczeniach, które wymagają niewielkiej lub żadnej dekoracji lub wymagają dłuższego czasu ochrony przeciwpożarowej.
  • reaktywne – wykorzystują materiały, które zapewniają reakcję chemiczną lub pęcznienie w celu utworzenia stabilnego węgla zwęglonego, gdy są gorące. Ich fizyczna forma zmienia się, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową poprzez izolację termiczną i efekt chłodzenia. Bardziej estetyczne niż systemy pasywne, wymagają zastosowania cienkowarstwowych materiałów pęczniejących do ochrony celulozowej i epoksydowych materiałów pęczniejących do pożarów węglowodorów. Ich zastosowanie jest często preferowane w miejscach, które wymagają dekoracyjnego wykończenia, takich jak odsłonięta stal architektoniczna lub gdzie czas ochrony przeciwpożarowej jest zwykle krótszy niż dwie godziny.

Jak skutecznie zabezpieczyć konstrukcję stalową przed pożarem?

Gama lekkich, celulozowych, pęczniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych SteelMaster firmy Jotun, w tym nasza wodorozcieńczalna powłoka akrylowa SteelMaster 600WF, zapewnia bezpieczeństwo personelowi i integralność strukturalną stali bez pogarszania jej estetycznego wyglądu. Systemy są łatwe i szybkie w aplikacji dzięki niezależnej certyfikacji przeciwpożarowej i certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nasze powłoki SteelMaster posiadają również Deklarację Środowiskową Produktu i są zgodne z normami budownictwa ekologicznego.