Rynek FarbJak przygotować powierzchnię do aplikacji farb epoksydowych

Jak przygotować powierzchnię do aplikacji farb epoksydowych

Na początku warto podkreślić, że wymagana jakość przygotowania powierzchni może się różnić w zależności od obszaru zastosowania, oczekiwanej trwałości oraz specyfikacji projektu. Warto zajrzeć do karty technicznej produktu, którym będziemy malować.

(Fotolia ©ferretcloud)

(Fotolia ©ferretcloud)

Na dole tekstu zamieszczamy link do specyfikacji kart technicznych popularnych farb epoxy firmy Jotun takich jak Jotamastic i Jotacote. Aktualne karty znajdują się na oficjalnej stronie Jotun.pl.

 

Czy wszystkie prace zostały wykonane?

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem należy rozpocząć zwykle dopiero po spawaniu, odtłuszczeniu, usunięciu ostrych krawędzi oraz wszystkich odprysków, które mogły powstać podczas spawania lub obróbki spoin.

 

Oczyszczenie podłoża, od czego zacząć?

Przygotowując nowe powierzchnie lub konserwując już pomalowane albo stare powłoki, należy przede wszystkim usunąć zanieczyszczenia, które mogą wpływać na przyczepność powłoki, i przygotować solidne podłoże na kolejne warstwy. Sprawdź powierzchnię pod kątem tłustych plam i innych zanieczyszczeń, a jeśli występują, to najlepiej usuń je alkalicznym detergentem. Pamiętaj, aby go dobrze wymieszać przed użyciem, np. wstrząsnąć. Przed jego wyschnięciem czyszczony obszar dobrze umyć świeżą wodą.

Po wstępnym przygotowaniu powierzchni, podłoże należy oczyścić mechanicznie lub ręcznie zgodnie z normą ISO 8501-1 przy użyciu środków ściernych dobranych odpowiednio tak, aby uzyskać ostrą i chropowatą powierzchnię.

 

Pamiętaj o dobraniu odpowiedniego ścierniwa.

Wybrany materiał ścierny musi być kompatybilny zarówno z czyszczoną strumieniowo powierzchnią, jak i określonym systemem malarskim. Ścierniwo powinno spełniać specyfikacje zgodnie z odpowiednimi częściami ISO 11124 (Specyfikacja dla metalu, materiały ścierne do czyszczenia strumieniowo-ściernego) lub ISO 11126 (specyfikacja niemetalicznych materiałów ściernych do czyszczenia strumieniowo-ściernego). Powinno być przetestowane zgodnie z odpowiednimi częściami ISO 11125 (materiały ścierne metalowe) lub ISO 11127 (niemetaliczne materiały ścierne). Suche ścierniwa należy przechowywać w odpowiednich zbiornikach do piaskowania, aby zapobiec starzeniu się sprzętu spowodowanemu zatykającym i wilgotnym materiałem ściernym. Wszystkie używane ścierniwa do strumieniowania powinny być nowe i nie mogą być ponownie wprowadzane do obiegu. Wyjątek stanowi grys stalowy, który może zostać wykorzystany wtórnie, ale dopiero po procesie oczyszczenia. Nie zapomnij, że należy zapewnić dopływ czystego powietrza do zbiorników do piaskowania, aby uniknąć zanieczyszczenia ścierniwem, a tym samym podmuchu na czyszczoną powierzchnię. Sprężarki muszą być wyposażone w wystarczające pułapki na olej i wodę. Zaleca się również dopasowanie dwóch separatorów wody przy śrutownicy, aby zapewnić dopływ wolnego od wilgoci powietrza do komory ściernej.

 

(Fotolia ©Nikolai Tsvetkov)

(Fotolia ©Nikolai Tsvetkov)

Czyszczenie elektronarzędziami.

Oczywiście nie zawsze dysponujemy dostępem do piaskarki, możemy też powierzchnie przeznaczone do malowania przygotować metodami mechanicznymi do minimum St 2 (ISO 8501-1).

Odpowiednie metody to szlifowanie tarczowe lub ręczne szczotkowanie druciane. Należy jednak zachować ostrożność, jeśli używana jest szczotka druciana, aby nie polerować powierzchni metalowej, ponieważ może to zmniejszyć przyczepność powłoki. Powierzchnia powinna być szorstka i matowa.

Warto również zwrócić uwagę na nakładające się strefy nienaruszonej powłoki. Te powinny mieć wszystkie przednie krawędzie wygładzone do tyłu metodą szlifowania w celu usunięcia wszystkich ostrych krawędzi przodujących i zapewnić płynne przejście od odsłoniętego podłoża do otaczającej powłoki. Kolejne warstwy powłoki powinny być wygładzane tak, aby odsłonić każdą warstwę, a nowa powłoka powinna zawsze zachodzić na startą istniejącą warstwę. Zetrzyj nienaruszone powłoki wokół uszkodzonych obszarów na co najmniej 100 mm, aby zapewnić matowy, chropowaty profil powierzchni, odpowiedni do lakierowania.

 

Czy mogę przygotować powierzchnię myjką wysokociśnieniową?

Przed rozważeniem czyszczenia strumieniem wody ważne jest, aby upewnić się, że aplikowany system jest zgodny z obecnym już na powierzchni systemem powłokowym. Mycie wodą pod wysokim ciśnieniem nie usuwa zgorzeliny walcowniczej ani nie nadaje powierzchni chropowatości, sprawdza się jedynie na powierzchniach o początkowej szorstkości odpowiedniej dla następnej warstwy.

Optymalną wydajność osiąga się przy stopniu przygotowania Wa 2½ (ISO 8501-4), a minimalny stopień przygotowania to Wa 1. Jedynie dla powierzchni DP I i DP Z akceptowalny jest poziom Wa 2.

Maksymalny dopuszczalny stopień rdzy nalotowej dla każdego preparatu to umiarkowany (M) (ISO 8501-4). Alternatywnie minimalnym zatwierdzonym stopniem przygotowania jest SSPC-SP WJ-2 / NACE WJ-2, co wymaga bardzo dokładnego czyszczenia.

 

Czego warto unikać?
– Do ogólnego odtłuszczania lub przygotowania powierzchni pod malowaniem nie należy stosować rozpuszczalników do farb (rozcieńczalników). Mogą one zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia rozpuszczonymi węglowodorami. Specjaliści zalecają stosowanie rozcieńczalników do farb jedynie do usuwania małych, miejscowych zanieczyszczeń. Jeżeli jednak nie jesteśmy pewni swojej decyzji, zalecamy stosować alkaliczne detergenty.

– Rozpuszczalne sole mają negatywny wpływ na działanie systemów powłokowych, zwłaszcza przy ponownym kontakcie z wodą. Jotun zaleca stosowanie się do ogólnych zasad dotyczących maksymalnej zawartości soli rozpuszczalnych (próbki i pomiary powinny zostać zbadane zgodnie z normą ISO 8502-6 i -9). Dopuszczalna zwartość rozpuszczonej soli na malowanej powierzchni dla obszarów narażonych na działanie korozji (ISO 12944-2) to:

  • C1-C4: 200 mg / m²
  • C5: 100 mg / m²
  • Im1-Im3: 80 mg / m²

– Nakładanie powłoki jest technicznie możliwe dla klasy początkowej podłoża C i D, ale praktycznie trudno jest zapewnić określoną grubość powłoki na tak chropowatej powierzchni, dlatego zaleca się, aby stal miała klasę A lub B (ISO 8501-1). W przypadku powlekania stali o klasie rdzy C lub D należy zwiększyć częstotliwość

inspekcji i testów, ponieważ zwiększa się ryzyko skrócenia żywotności systemu malarskiego. W przypadku podłoża o klasie początkowej C lub D należy skontaktować się z najbliższym biurem firmy Jotun po poradę.

– W przypadku obszarów o kategorii korozyjności C1 do C4 (ISO 12944-2) wszystkie nierówności, zadziory, drzazgi, żużel i rozpryski na spoinach, ostre krawędzie i narożniki powinny odpowiadać minimalnej klasie P2 (ISO 8501-3) Tabela 1 lub jak określono.

(Fot. arch. Jotun)

(Fot. arch. Jotun)

W przypadku obszarów o kategorii korozyjności C5 wymaganiem jest zgodność z klasą P3 (ISO 8501-3) Tabela 1.

– Wżery stalowe mogą być trudne do całkowitego pokrycia większością powłok, a na niektórych obszarach jest to praktycznie niewykonalne. Zalecamy wykorzystanie wypełniacza po wstępnym przygotowaniu powierzchni lub po nałożeniu pierwszej warstwy.

Uszkodzone spoiny należy naprawić i poddać obróbce, umożliwiającej dopuszczenie ich do malowania. Wszelkie pozostałości po pracach montażowych (np. spoiny tymczasowe, fragmenty odciętych wsporników) należy zeszlifować.

 

Pisaki i markery: Czy wiesz, w jaki sposób czyścić powierzchnie po ich użyciu?

Niestety to dosyć często spotykany problem. Zamalowane ślady po pisaku widać nawet po nałożeniu kolejnej warstwy farby, a powłoka w tym miejscu zmniejsza swoje właściwości czepne i może w przyszłości być ogniskiem odpadania farby. Aby tego uniknąć, zaleca się przed malowaniem zetrzeć ślady pisaka przy wykorzystaniu chłonnej strony bawełnianej ściereczki. Pamiętaj, aby ścierki często wymieniać. Nie należy ich pakować do wiązki z innymi zużytymi szmatkami nasączonymi rozpuszczalnikiem. Wykorzystaną szmatkę najlepiej wypłukać w wodzie.

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu.

jotun jotamastic epoxy farba epoksydowa

Popularne farby epoksydowe marki Jotun:
Jotamastic 90, Jotamastic 87 – specjalnie opracowany dla powierzchni, dla których optymalne przygotowanie podłoża jest niemożliwe lub nie jest wymagane. Zapewnia długotrwałą ochronę w środowiskach o wysokiej korozyjności. Może być stosowana jako farba podkładowa, międzywarstwa,powłoka nawierzchniowa lub jako system jednopowłokowy w środowisku atmosferycznym i w zanurzeniu. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0°C.

JotacoteZostała specjalnie opracowana jako grunt do stosowania, gdy wymagana jest optymalna przyczepność do szerokiego zakresu typów powierzchni. Może być stosowana jako farba podkładowa, międzywarstwa, powłoka nawierzchniowa lub jako system jednopowłokowy w środowisku atmosferycznym i w zanurzeniu. Nadaje się na powierzchnie izolowane i nieizolowane w zakresie temperatur od kriogenicznej t.j. od – 196 °C do temperatury 210 °C.