a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneECHA oceniła 1900 substancji chemicznych

ECHA oceniła 1900 substancji chemicznych

W roku 2020 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) poddała grupowej ocenie około 1900 zarejestrowanych środków chemicznych. 290 z nich może być kandydatami do dalszych badań pod kątem bezpieczeństwa na poziomie UE.

ECHA ocena substancje chemiczne

Fot. kreatikar / pixabay.com

Trzeci raport ECHA w ramach strategii Integrated Regulatory Strategy informuje nas o najbardziej aktualnych działaniach Agencji w zakresie identyfikacji i zarządzania chemikaliami stwarzającymi potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zawiera również rekomendacje dla władz i przedsiębiorstw.

Dwa razy więcej substancji poddanych ocenie

W roku 2020 Agencja poddała ocenie całe grupy podobnych strukturalnie substancji chemicznych. W ten sposób całkowita liczba ocenionych chemikaliów wyniosła około 1900 – dwa razy więcej niż w roku 2019 i około dziesięć razy więcej niż liczba badana co roku w okresie od 2014 do 2018 roku.

W ramach przeprowadzonej oceny grupowej 290 środków chemicznych zidentyfikowano jako kandydatów do dalszej oceny ryzyka zgodnie z regulacjami UE. W przypadku większości z nich potrzeba jednak większej ilości danych, by potwierdzić ewentualne zagrożenie i podjąć odpowiednie akcje.

Sytuacja w branży coraz jaśniejsza

Ponadto zidentyfikowano ponad 100 substancji, które na podstawie dostępnych obecnie informacji wymagają zharmonizowanej klasyfikacji, ale do tej pory nie zajęły się nimi odpowiednie władze. Brak zharmonizowanej klasyfikacji może opóźnić działania związane z zarządzaniem ryzykiem.

Grupowa ocena wykazała jednak także, że na podstawie obecnie dostępnych informacji o zagrożeniach i użytkowaniu dla dwóch trzecich ocenianych substancji nie ma potrzeby wdrażania dalszych procedur zarządzania ryzykiem na poziomie unijnym. Według ECHA sytuacja w branży chemicznej, jeśli chodzi o działania regulacyjne dla zarejestrowanych substancji, staje się coraz jaśniejsza.

Apel o aktywną postawę

Na obecnym etapie prac ECHA ważna jest współpraca państw członkowskich UE. Agencja apeluje do państw, by zapewniły odpowiednie zasoby i bez zwłoki zainicjowały działania regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem dla substancji, które takich działań wymagają. Do firm zaś – by wykorzystywały programy ułatwiające im rewizję i aktualizację danych w dokumentacji rejestracyjnej REACH oraz wykazały się w tym zakresie aktywną postawą.

Źródło: coatingsworld.com