a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Koncern PPG ogłosił zmiany na najwyższym szczeblu kierownictwa. Obecny prezes i dyrektor generalny obejmie jeszcze jedną funkcję.

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 rynek afrykański odnotowywał bardzo zmienne wyniki. Niektórzy wytwórcy farb postanowili więc skupić swoją energię na

Już teraz wiadomo, że wojna w Ukrainie to największy szok dla rosyjskiej gospodarki od upadku Związku Radzieckiego. 18 kwietnia 2022,

Koncern PPG zdecydował się sprzedać swój biznes w części afrykańskich krajów. Przejdzie on w ręce francuskiego producenta Océinde.

W ramach wsparcia humanitarnego Tikkurila przekazała środki Polskiej Akcji Humanitarnej, Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża oraz czeskiej organizacji Člověk v tísni,

Zgodnie z przewidywaniami transakcja zostanie zamknięta jeszcze w pierwszym kwartale 2022. Warunki finansowe nie zostały ujawnione. Metallic bonding nowością w ofercie Arsonsisi

W ramach swoich nowych obowiązków Tim Knavish pełnił będzie nadzór wykonawczy nad wszystkimi strategicznymi jednostkami biznesowymi PPG oraz regionami operacyjnymi,

2020 był rokiem wyzwań. Również producentów farb nie ominęły skutki pandemii COVID-19. Stąd bardzo zróżnicowane wyniki finansowe za miniony rok