a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPosts Tagged "koszty korozji"

Jak pisze Georg Hays, koszty, jakie ponoszone są dziś z tytułu korozji na całym świecie są porównywalne z globalnym kosztem

Organizacja NACE (skrót pochodzi od nazwy National Association of Corrosion Engineers) powstała w 1943 roku. Powołało ją do życia jedenastu

Jak podała GDDKiA: "Według najnowszej ekspertyzy stanu technicznego most w Białym Dunajcu uległ dalszej degradacji w stosunku do stanu z

Trójwarstwowe powłoki AnCatt bazują na nanodyspersjach polimerów przewodzących i w przeciwieństwie do standardowych produktów antykorozyjnych nie zawierają metali ciężkich –

O rozmiarach strat, jakie powoduje na świecie korozja, pisaliśmy u nas niedawno. Naukowcy z University of Manchester oraz specjaliści AkzoNobel

Związane z korozją koszty podzielić możemy na bezpośrednie i pośrednie, przy czym te pierwsze są stosunkowo łatwe do oszacowania. Mogą

Na całym świecie tylko bezpośrednie koszty korozji (nie uwzględniające katastrof budowlanych, przerw w dostawie energii elektrycznej i zaburzeń komunikacji i