a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Bilionowe koszty korozji na świecie

Ośrodek badawczy G2MT Laboratories ostrzega, że w roku 2013 pobity zostanie prawdopodobnie niechlubny rekord – koszty korozji w Stanach Zjednoczonych przekroczą okrągły bilion dolarów, pochłaniając ponad 6% PKB.

koszty korozji

fot. ferretcloud (fotolia.com)

Na całym świecie tylko bezpośrednie koszty korozji (nie uwzględniające katastrof budowlanych, przerw w dostawie energii elektrycznej i zaburzeń komunikacji i transportu spowodowanych pośrednio przez korozję) szacowane są na około 2 biliony dolarów. Zniszczeniu każdego roku ulega 10-25 mln ton stali.

Które segmenty przemysłu najbardziej cierpią z powodu korozji? Badania na ten temat w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło stowarzyszenie NACE w 1998 roku:

Koszty korozji dla poszczególnych segmentów przemysłu w USA (wyrażone w mld dolarów) [1].

Pochłaniając sumarycznie 6,2% PKB w USA korozja jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów gospodarczych (pod względem wydatków przewyższa ją tam tylko opieka zdrowotna oraz handel nieruchomościami).

Problemu korozji nie da się wyeliminować całkowicie. Zgodnie jednak z doniesieniami naukowców stosując odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne, w tym powłoki, można zredukować całościowe wydatki związane z korozją o 25-30%. W skali całego świata pozwoliłoby to zaoszczędzić ponad 500 miliardów dolarów.

Źródła:
[1] „Corrosion costs and preventive strategies in the United States”, NACE International,
[2] „Cost of corrosion annually in the US Over $1 Trillion”, G2MT Laboratories,
[3] G. Schmitt, „Global Needs for Knowledge Dissemination, Research, and Development in Materials Deterioration and Corrosion Control”, The World Corrosion Organization 2009,
[4] Wikipedia.