a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

  Jak oznajmił dr Zakrzewski, media te to obecnie ważny i użyteczny sposób komunikacji, ponieważ pozwala szybko dotrzeć bezpośrednio do grupy

W przypadku farb dyspersyjnych spoiwo (zwykle żywica akrylowa lub polioctanowo-winylowa) wraz z cząstkami pigmentów i wypełniaczy tworzy dyspersję wodną. Innymi

Jak co roku dyskutowano o aktualnej sytuacji rynkowej oraz nowych produktach. Popołudnia dealerzy, którzy przyjechali  z całej Polski spędzali korzystając

Zakup i instalacja nowych urządzeń kosztowały firmę 0,5 mln euro. Jest to kolejna duża inwestycja po zainstalowaniu w zakładzie mieszalnika

Wśród ważnych tematów znalazły się kwestie coraz bardziej rygorystycznych przepisów, jakie spełniać muszą farby. Są to między innymi regulacje dotyczące

Praca wykonana została przez Michała Węgrzyna, opiekę artystyczną nad przedsięwzięciem objął zaś Rafał Roskowiński, który wraz z doktorem Jackiem Zdyblem

Do pokrycia samolotów zastosowane mają być: farba gruntująca o wysokiej zawartości części stałych DESOPRIME(R) CF/CA 7049, selektywnie usuwalna międzywarstwa F565-4010

Jak wiadomo, odtworzenie odpowiedniego koloru farby nie jest sprawą bagatelną. W nowym laboratorium PPG Industries operacja ta realizowana będzie przez