a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweDyskusje o przyszłości farb poliuretanowych

Dyskusje o przyszłości farb poliuretanowych

W dniach 25-26 września w Berlinie miała miejsce konferencja European Coatings „Polyurethanes for high performance coatings”, której uczestnicy dyskutowali na temat powłok poliuretanowych i ich perspektyw na przyszłość.

Wśród ważnych tematów znalazły się kwestie coraz bardziej rygorystycznych przepisów, jakie spełniać muszą farby. Są to między innymi regulacje dotyczące zawartości LZO (lotnych związków organicznych) i stosowania farb w pomieszczeniach zamkniętych, rozporządzenia obowiązujące dla materiałów do kontaktu z żywnością, ograniczenia stosowania izocyjanianów oraz niektórych rodzajów biocydów.

Szeroko dyskutowano na temat poliuretanów w kontekście ekologii. W wielu krajach w ostatnich latach jest to kwestia priorytetowa – najgłośniejszy dokument w tej sprawie to unijne rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), jednak pojawiają się i inne regulacje, jak choćby „Deco-law” we Francji czy inicjatywa holenderska – do roku 2030 co najmniej 50% dostępnych na tamtejszym rynku chemikaliów musi być produktami ekologicznymi. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad możliwościami wykorzystania mikroorganizmów do uczynienia farb poliuretanowych bardziej przyjaznymi środowisku.

Podjęty został również temat zastąpienia poliuretanowych produktów rozpuszczalnikowych wodorozcieńczalnymi. Robert Lomax z brytyjskiego Baxenden zaprezentował tę kwestię jako duże wyzwanie. Podstawowy problem to sieciowanie wodorozcieńczalnych farb poliuretanowych, dużo kosztowniejsze i wymagające specjalistycznych dodatków.

Prócz tego na konferencji pojawiły się nowe pomysły wykorzystania poliuretanów – między innymi do produkcji obuwia i pasów w środkach transportu, a także w roli powłok samonaprawiających się oraz lekkich powłok przeciwogniowych.

źródło: european-coatings.com