a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPosts Tagged "nanoglinka"

Nanomateriały i nanotechnologie dają nam ogromne możliwości, ale budzą również sporo kontrowersji. Aby ich uniknąć, badacze z Uniwersytetu Alicante do

W ramach eksperymentu badacze wykorzystali różne rodzaje nanocząstek: jedno-, dwu- i wielowarstwowe nanorurki węglowe, grafen, nanoglinkę i nanokrzemionkę. Po ich

Powłokę na szkle sodowo-wapniowym otrzymano dyspergując cząstki nanoglinki (której źródłem była dostępna w sprzedaży glina na bazie montmorylonitu, Cloisite 25A)

Badacze z Uniwersytetu w Belgradzie wykorzystali formułę na bazie epoksydów, do której dodali nanoglinkę Cloisite 30B. Różne ilości nanoglinki miały