a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneRynek farb – wyniki producentów za III kwartał 2014

Rynek farb – wyniki producentów za III kwartał 2014

Trzeci kwartał roku 2014 nie dla wszystkich producentów był udany. Większość z nich zanotowała wzrost wskaźników finansowych, ale niektóre firmy, lokujące swe operacje głównie w Europie, miały powody do narzekań.

rynek farb wyniki

Fot. mokra / rgbstock.com

Największym sukcesem w trzecim kwartale roku może się poszczycić Sherwin-Williams – sprzedaż koncernu w ciągu tych trzech miesięcy wyniosła 2,03 mld $ i wzrosła aż o 15% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Nic dziwnego, że pod kątem wyników za cały rok 2014 prognozy również są optymistyczne – prawdopodobnie sprzedaż wzrośnie o 9-11%.

Dobrze ma się również PPG Industries. Firma zanotowała poprawę we wszystkich sektorach, a jej sprzedaż netto w trzecim kwartale wzrosła o 4% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 3,94 mld $. Jest to głównie zasługa powłok na samoloty i rakiety, powłok samochodowych OEM oraz lakierów samochodowych.

Również BASF trzyma mocno rynek w garści. Ten ogromny koncern chemiczny zanotował w trzecim kwartale 2014 sprzedaż 18,3 mld € (22,9 mld $), co oznacza wzrost o 3%, natomiast jego zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 1,8 mld € i wzrósł o 128 mln €. Dobre wyniki firma zawdzięcza przede wszystkim sektorowi Oil & Gas, ale także branży farb i powłok oraz silnemu zapotrzebowaniu ze strony przemysłu samochodowego. Dział BASF Coatings zanotował sprzedaż na poziomie 736 mln € (919 mln $).

Mimo jednak tak pozytywnych wskaźników wygląda na to, że BASF nie zrealizuje swoich ambitnych celów na cały rok 2015 (czyli sprzedaży na poziomie 80 mld €). Zarówno rozwój młodych rynków, jak i rekonwalescencja tych rozwiniętych nie postępują bowiem tak szybko, jak się tego spodziewano.

Sytuacja koncernu AkzoNobel wciąż jest daleka od ideału, ale zdecydowanie się poprawia. Dzięki zmianom restrukturyzacyjnym udało się podnieść zysk operacyjny o 11% – z ubiegłorocznego 303 mln € (378,6 mln $) do tegorocznego 335 mln € (418,6 mln $). Zwiększono również produkcję, ale mimo to dochody spadły o 2%, przede wszystkim ze względu na niekorzystne efekty walutowe.

O niepowodzeniu może za to mówić Tikkurila. Jej sprzedaż spadła o 5,3% i wyniosła 179,6 mln € (224,75 mln $). Według zarządu jest to efekt niekorzystnej sytuacji ekonomicznej na dwóch ważnych rynkach obsługiwanych przez firmę – fińskim i rosyjskim. Nieco lepiej sprawy wyglądają w Szwecji, Polsce oraz krajach bałtyckich. Spore nadzieje na poprawę swoich wyników Tikkurila wiąże z niedawnym przejęciem ISO Paint Nordic.

Szczegółowe wyniki finansowe wymienionych koncernów znaleźć można pod adresami: