a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Żywotność mieszanki

Farby dwuskładnikowe to takie, które można nanieść na podłoże dopiero po zmieszaniu dwóch różnych substancji, kiedy to zachodzi reakcja chemiczna. Gotowa mieszanka nie jest jednak zdatna do użytku w nieskończoność – po zmieszaniu obu składników pozostaje nam na rozprowadzenie farby pewien określony czas, nazywany żywotnością mieszanki.

Fot.: Loraks – Fotolia.com

O żywotności mieszanki możemy mówić w przypadku farb dwuskładnikowych, takich jak epoksydowe. Poszczególne składniki same w sobie nie nadają się do malowania, jednak po ich połączeniu zachodzi sieciowanie, w wyniku którego ostatecznie naniesiona powłoka staje się trwała i wytrzymała. Przez cały czas od zmieszania obu substancji jednak proces sieciowania postępuje, i w pewnym momencie (po przekroczeniu czasu oznaczającego żywotność mieszanki) jest już tak zaawansowany, że konsystencja farby nie pozwala na jej naniesienie na podłoże.

Żywotność mieszanki różni się dla poszczególnych farb, a ponadto zależna jest od warunków otoczenia. Jeśli temperatura pomieszczenia, w którym dokonujemy operacji malowania, jest wyższa niż zalecana (i określona w karcie technicznej farby), sieciowanie zajdzie szybciej. Ważna jest też wilgotność powietrza, ponieważ zbyt suche otoczenie spowoduje, że powłoka będzie mętna i kleista, zaś w zbyt wilgotnym może dojść do skraplania gazu, co bardzo niekorzystnie wpływa na przyczepność powłoki.