a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbBez kategoriiTrochę obszerniej o X Seminarium Spektrochemu

Trochę obszerniej o X Seminarium Spektrochemu

Modyfikacje czasu otwartego, koalescenty non-VOC i ich wpływ na jakość farby oraz obróbka bieli tytanowej – to tylko niektóre tematy, które poruszone zostały na tegorocznym, X Seminarium Spektrochemu. O czym jeszcze była mowa? Zapraszamy do lektury relacji!

X Seminarium Spektrochemu

Fot. arch. Spektrochem

W trakcie Seminarium jak zwykle zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez Spektrochem. Poniżej – krótkie podsumowanie poszczególnych prezentacji, wnioski i obserwacje.

Modyfikacje czasu otwartego w sezonie letnim oraz jesiennym za pomocą środków pomocniczych

Ze względu na szybkie schnięcie farb dyspersyjnych niekiedy konieczne jest wydłużenie czasu otwartego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy farba aplikowana jest na bardzo chłonne podłoże lub w warunkach podwyższonej temperatury.

Do wydłużania czasu otwartego służą środki OTE (ang. Open Time Extenders). Nie dla każdej formuły jednak konkretny środek będzie równie skuteczny, a do tego może wpłynąć niekorzystnie na inne właściwości farby. Efektywność zależy od różnych czynników, m.in. od rodzaju spoiwa oraz wykorzystanych surfaktantów. Ponieważ producenci nie dostarczają takich informacji, konieczne jest ich ustalenie drogą badań.

Spektrochem sprawdził między innymi, w jaki sposób OTE wpływają na takie właściwości jak odporność na wybłyszczanie, odporność na ściekanie czy retencja zabrudzeń. Okazało się, że dodatki te mogą mieć drastyczny wpływ na stabilność w czasie przechowywania, a oprócz tego wpływają m.in. na odporność na szorowanie, tendencję do retencji zabrudzeń i zmiany lepkości.

W drugiej części prezentacji omówione zostały wyniki badań dodatków modyfikujących czas schnięcia w warunkach obniżonej temperatury. Niektóre ze środków były w pewnym stopniu skuteczne, jednak wymagają dodatkowych badań lub z ich stosowaniem wiążą się dodatkowe problemy, które należy rozwiązać.

Wpływ koalescentów non-VOC na jakość powłok kryjących do malowania stolarki okiennej i drzwiowej

Prezentacja dotyczyła koalescentów – środków stosowanych do obniżania temperatury MFFT (minimalnej temperatury tworzenia filmu), czyli temperatury poniżej której film dyspersyjny nie jest utworzony w sposób ciągły. Wykazano, że skuteczność ich działania zależy jednak od konkretnej dyspersji, dlatego nie każdy koalescent sprawdzi się w każdej sytuacji. Prócz tego dodatki te mogą mieć wpływ na właściwości powłoki (połysk, zażółcenie, odporność na wodę). Koalescenty non-VOC lub o bardzo niskiej zawartości VOC muszą być dobierane ze szczególną ostrożnością.

X Seminarium Spektrochemu

Fot. arch. Spektrochem

Zwiększanie wytrzymałości powłok malarskich dyspersyjnych za pomocą napełniaczy funkcyjnych i włókien celulozowych

Wypełniacze (czyli środki w języku angielskim określane jako filler, nie – jak czasem błędnie się podaje – extender) to materiały stosowane wypełniania szczególnie farb ściennych, tak aby zredukować ilość bieli tytanowej. Wykorzystywane są też do modyfikacji niektórych właściwości fizycznych. Najważniejszym wypełniaczem stosowanym na rynku jest węglan wapnia. Poza tym w tej roli stosuje się też krzemioki, krzemiany, siarczany, tlenki oraz materiały organiczne.

W badaniu zastosowano szereg różnych wypełniaczy i zbadano ich wpływ na takie właściwości jak odporność na szorowanie na mokro, odporność na wybłyszczanie czy retencja zabrudzeń. Stwierdzono, że odpowiednio dobrane napełniacze mogą zwiększyć wytrzymałość powłoki, a także poprawić krycie i odporność na szorowanie farby. Przy ich wyborze należy jednak zwrócić szczególną uwagę na takie parametry jak PVC (SOP – stężenie objętościowe pigmentów) i CPVC (KSOP – krytyczne stężenie objętościowe pigmentów).

Wpływ obróbki powierzchniowej bieli tytanowej na jej właściwości w powłokach dyspersyjnych na drewno oraz do elewacji

Biel tytanowa to najpopularniejszy obecnie biały pigment w branży farb. W przemyśle wykorzystywane są dwie jej formy krystaliczne – rutyl i anataz, zaś produkcja pigmentu odbywa się w procesie siarczanowym (starszym) lub chlorkowym. Obróbka natomiast stosowana jest, ponieważ bez niej biel tytanowa pozostaje niedyspergowalna.

X Seminarium Spektrochemu

Fot. arch. Spektrochem

Obróbkę tego pigmentu podzielić można najogólniej na organiczną i nieorganiczną (krzemionką). Prócz tego możliwa jest również obróbka bieli tytanowej bielą tytanową. W zależności od jakości obróbki oraz ilości krzemionki farba osiąga różne właściwości. W badaniu poszukiwano bieli tytanowej, która umożliwi otrzymanie emalii na drewno o najwyższym połysku i najwyższej odporności na przyspieszone starzenie oraz farb ściennych o najwyższej odporności na kredowanie i na przyspieszone starzenie. Potwierdzono, że zastosowana obróbka ma bardzo duży wpływ na te właściwości.

Oprócz prezentacji Spektrochemu w trakcie Seminarium wystąpienia mieli również zaproszeni goście. Swoje produkty zaprezentowały firmy Vinavil, CFF i X-Rite Europe, natomiast pan Krzysztof Wójcik z 3M przybliżył tematykę farb odbijających promieniowanie słoneczne. Cennych informacji dostarczyła również prezentacja pani Magdaleny Moniki Jabłońskiej z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Farby odbijające ciepło słoneczne

Na wstępie prelegent zwrócił uwagę na problemy z polskim nazewnictwem. „Farby odbijające ciepło słoneczne” lub „farby odbijające promieniowanie podczerwone” to nazwy długie i nieporęczne. W języku angielskim, na zasadzie skrótu myślowego, zaczęło funkcjonować określenie „solar coating”, po polsku jednak wciąż nie posiadamy skrótowej nazwy. Krzysztof Wójcik zaproponował określenie „farba refleksyjna”, które przynajmniej częściowo oddaje istotę zjawiska.

X Seminarium Spektrochemu

Fot. arch. Spektrochem

W dalszej części prezentacji zjawisko odbijania ciepła słonecznego opisywane było na przykładzie pęcherzyków szklanych Glass Bubbles od 3M. Oprócz tego, że odbijają one promieniowanie cieplne, oferują również dodatkowe korzyści, takie jak choćby nieprzepuszczalność dla wody (rozwiązując przy okazji problem występujący często przy stosowaniu lekkich napełniaczy porowatych), stanowią bowiem zamknięte mikrosfery, zachowujące swe właściwości.

Co ważne – uzyskana w ten sposób powłoka jest ciepła w dotyku, jak drewno. Ma to znaczenie na przykład w łazienkach. 3M proponuje stosowanie jej nie tylko na ścianach, ale również przykładowo w roli szpachlówki do ościeżnic okiennych, która zapobiegłaby tworzeniu się mostków termicznych i utracie ciepła.

Wprowadzenie do wymagań Ecolabel dla ekologicznych farb wodorozcieńczalnych

EU Ecolabel to oficjalne oznakowanie Unii Europejskiej – program dobrowolny. Przyznawane jest ono w oparciu o kryteria Ecolabel, na podstawie decyzji komisji. Jest uznawane we wszystkich państwach UE, a także w skrajach skandynawskich (ponieważ ich przedstawiciele również biorą udział w obradach). W trakcie prezentacji przedstawicielka Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przybliżyła cały proces certyfikacji oraz uwzględniane kryteria.

X Seminarium Spektrochemu

Fot. arch. Spektrochem

Dowiedz się więcej o firmie