a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPosts Tagged "CoSI"

CoSI stanowi cenioną europejską platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami środowiska akademickiego i przemysłowego. Konferencja przybliżać ma najnowsze

Organizatorzy CoSI 2020 serdecznie zapraszają autorów prezentacji ustnych i posterowych, zwłaszcza na tematy o dużej wartości naukowej w dziedzinie badań