a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowedo drewnaSytuacja na rynku biocydów

Sytuacja na rynku biocydów

Choć pozycja biocydów na rynkach dojrzałych nie jest ostatnio obiecująca, ich producenci są nastawieni optymistycznie. Nadzieję dostrzegają w obecnym boomie na produkty ekologiczne, które są na ogół dużo bardziej podatne na ataki bakterii i grzybów.

fot. archiwum Lonza

Sytuacja na światowym rynku biocydów, algicydów i fungicydów jest obecnie bardzo zróżnicowana. O ile w jego części amerykańskiej i europejskiej panuje zastój, o tyle w krajach azjatyckich obserwuje się wzrost, choć nie tak zdecydowany jak w latach poprzednich. Na sytuację na rynkach rozwijających się bowiem mocno wpływa również stan rynków dojrzałych. Mimo to jednak właśnie w rynkowych obszarach mniej rozwiniętych dostawcy biocydów upatrują nadziei na poprawę swojej sytuacji.

Cele, jakie stawiają sobie obecnie wytwórcy, to spełnienie wymogów związanych z ochroną środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości produktów. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożeń, jakie niosą ze sobą produkty nieprzyjazne środowisku, dlatego klienci poszukują dziś biocydów, skutecznie chroniących wodorozcieńczalne pokrycia ekologiczne – o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i nie zawierających formaldehydu – które często są bardziej podatne na zanieczyszczenia mikrobami i grzybami. Nowoczesne produkty muszą jednak równocześnie spełniać wymogi, które są im stawiane niezależnie od tendencji proekologicznych – trwałość i utrzymywanie korzystnych właściwości przez długi czas oraz, w przypadku środków konserwujących stosowanych z suchymi smarami, odporność na wypłukiwanie.

Prócz szukania sposobów na podniesienie skuteczności biocydów, które wymagane są w przypadku bardziej narażonych na rozwój bakterii i grzybów wodorozcieńczalnych środków z niską zawartością VOC, konieczne jest również opracowanie biocydów o odpowiedniej strukturze chemicznej, czyniącej je możliwie jak najbezpieczniejszymi dla środowiska. Firmy, które zdają sobie z tego sprawę, dbają o to, aby ich produkty bazowały na powszechnie akceptowanych surowcach i wytwarzane były z wykorzystaniem powszechnie akceptowanych technologii.

Przykładowo nowe produkty firmy Ashland w roli biocydów i fungicydów wykorzystują benzoizotiazolon (BIT), chlorometyloizotiazolon (CMIT), 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian (IPBC), które są sprawdzone, od dawna stosowane i zapewniające skuteczną ochronę przed szeroką grupą mikrobów.

W Europie gwarancją przyjazności środowisku jest oznaczenie EU Ecolabel, które jednak narzuca bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące surowców z których wytwarzane są środki biobójcze, takich jak formaldehyd czy bronopol. By spełnić tak wysokie wymagania, dostawcy biocydów opracowują i wprowadzają na rynek nowe związki przeciwdziałające rozwojowi mikrobów. Jednym z nich jest MBIT wykorzystywany przez Dow Microbial Control, zapewniający dużą skuteczność i działający zabójczo zarówno na bakterie (także ich szczepy trudne do kontrolowania), jak i grzyby (a wśród nich drożdże). Innym przykładem wprowadzonego niedawno biocydu jest DCOIT, który jest bardzo skuteczny w walce z grzybami, zapobiegając rozwojowi pleśni, wykazując przy tym także zabójczą aktywność w stosunku do bakterii i alg, ma więc szerokie spektrum działania, i stosowany może być zarówno na powierzchniach zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Proxel BZ Plus Preservative firmy Lonza, kolejny nowoczesny biocyd stanowi wodny roztwór pirytionianu cynku i BIT. Wykazuje niską zawartość VOC, może być łączony z innymi produktami w szerokim zakresie temperatury i pH i nadaje się do zastosowania wszędzie tam, gdzie użycie CMIT/MIT (chlorometyloizotiazolonu / metyloizotiazolonu) jest zabronione. I jeszcze jedna wyróżniająca go wśród innych tego typu środków właściwość – dobrze chroni kolor.

Kluczowe dla rynku biocydów były w ubiegłym roku dwie inwestycje – kupienie koncernu International Specialty Products przez Ashland oraz Arch Chemicals przez Lonza. Powstały w ten sposób dwie ogromne nowe jednostki, których działania będą skoncentrowane na opracowaniu nowych, skutecznych a zarazem bezpiecznych dla środowiska biocydów.

Źródło: CoatingsWorld.