a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneŚnieżka triumfuje – wyniki za rok 2012

Śnieżka triumfuje – wyniki za rok 2012

Grupa Kapitałowa Śnieżka ma co świętować – zanotowane przez nią przychody ze sprzedaży w roku 2012 wyniosły 576,3 mln złotych, co oznacza wzrost o 4,7% w stosunku do roku poprzedniego.

fot. arch. Śnieżka

Zysk operacyjny uzyskany przez Grupę (w skład której wchodzą FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina oraz Śnieżka Bel-Pol) ukształtował się na poziomie 56,3 mln złotych, zaś zysk netto – na poziomie 46,8 mln zł. Są to rezultaty lepsze niż w 2011.

Jeśli chodzi o sprzedaż w Polsce, zanotowano stabilny wzrost (1,2%). Dynamicznie natomiast Grupa rozwija się na rynkach zagranicznych – sprzedaż wzrosła znacznie na Ukrainie (wzrost o 11,2%) oraz Białorusi (o 3,9%). O 30,3% zwiększyła się ilość produktów eksportowanych do Mołdawii, zaś o połowę – eksport do Rosji. Ponadto Śnieżka zdobywa nowe obszary rynkowe – jej farby pojawiły się m.in. w Gruzji, Armenii i Kirgistanie.

Wiceprezes FFiL Śnieżka S.A.,Witold Waśko, jest bardzo zadowolony z wyników i wyraża nadzieję, że tendencja wzrostowa utrzyma się również w roku 2013. Priorytetami firmy mają być rozwój organiczny oraz promocja obecnie sprzedawanych produktów.

Źródło: Śnieżka