a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Polski producent odnotował duży sukces. Znalazł się w gronie 5% najlepiej ocenionych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju firm, zdobywając Złoty

Poważnym problemem jest dziś deficyt aktywnych substancji używanych jako składniki środków dezynfekcyjnych. Chodzi przede wszystkim o izopropanol, 1-propanol i etanol. ECHA

W 2018 roku przychody największych polskich firm ujętych na Liście 500 wzrosły łącznie o 5,5% do 1,5 bln zł. Także

Zamknięcie transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. od spółki Lampo Kft. – której właścicielami są Antal Szabó (założyciel

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 586,8 mln zł, czyli o 3,9% wyższe niż przed

Krzysztof Pytel, ekspert z 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu, opowiedział o zarządzaniu doświadczeniami klienta w punkcie handlowym. W tej

Decyzją Zarządu Śnieżki z dn. 16 lutego 2018 roku Radomska Fabryka Farb i Lakierów dołączyła do Grupy Kapitałowej Śnieżka, skupiającej od teraz

Wyniki finansowe Śnieżki za rok 2016 prezentują się następująco: przychody netto ze sprzedaży – 575,6 mln zł (2015: 550,2 mln zł,