a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjnedo ścian i elewacjiRekordowy rok 2018 Grupy Kapitałowej Śnieżka

Rekordowy rok 2018 Grupy Kapitałowej Śnieżka

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży. Osiągnęła także najwyższe w swojej historii zyski. Miniony rok był również rekordowy pod względem inwestycji – Grupa wydała na ten cel prawie 70 mln zł.

fot. Archiwym Śnieżka

fot. Archiwum Śnieżka

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 586,8 mln zł, czyli o 3,9% wyższe niż przed rokiem. Tak dobry wynik to przede wszystkim pochodna ożywienia na rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji drewna w Polsce, który to rynek odpowiadał za 77,8% całkowitych przychodów Grupy.

Od kilku kwartałów obserwujemy trend wybierania przez polskich konsumentów lepszych jakościowo, droższych produktów. Równocześnie kurczył się segment tańszych farb. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w naszych wynikach, jak i w danych dla całego rynku farb i lakierów w Polsce – w 2018 roku wolumen pozostał na poziomie zbliżonym do roku 2017 roku, natomiast wartość sprzedaży wzrosła o kilka procent – mówi Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

W minionym roku Grupa wypracowała także rekordowe zyski: 79,7 mln zł (+7,8% r/r) na działalności operacyjnej, 98,4 mln zł (+9,5% r/r) na poziomie EBITDA oraz 63,4 mln zł (+12% r/r) skonsolidowanego zysku netto. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 61,6 mln zł.

Rekordowe inwestycje…

Rok 2018 był dla Grupy Kapitałowej Śnieżka rekordowy nie tylko pod względem osiągniętych wyników sprzedażowych i finansowych, ale także inwestycji. Nakłady na ten cel wyniosły 69,7 mln zł i były o 122,6% wyższe niż rok wcześniej.

Inwestycje były związane z rozwojem organicznym poprzez wzrost zdolności produkcyjnych i automatyzację procesów, co z kolei ma wpływ na zwiększenie wydajności. W FFiL Śnieżka SA, spółce dominującej w Grupie, zakończyła się m.in. modernizacja linii farb kolorowych. Duży nacisk został położony również na usprawnianie procesów logistycznych, wzrost wydajności pracy i wdrażanie nowych rozwiązań w zarządzaniu tym obszarem.

Uważnie śledzimy pierwsze efekty działań podjętych we współpracy z firmą SAP w zakresie transformacji cyfrowej – m.in. w zakresie narzędzi wspomagających zarządzanie współpracą z klientami, czy wspomagających działania marketingowe. Kolejne etapy zaplanowane w ramach projektu nazwanego przez nas Change IT zapewnią nam kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania narzędziami sprzedaży i relacji z klientem biznesowym, jak i ostatecznym – dodaje prezes FFiL Śnieżka SA.

Kumulacja inwestycji jest związana także z rozpoczynającą się budową nowego Centrum Logistycznego, które już w 2021 roku pozwoli na dalszą optymalizację procesów logistycznych.

­

… i strategiczne transakcje

Grupa Kapitałowa Śnieżka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, której fundamentem jest długofalowe budowanie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku Śnieżka kupiła większościowy pakiet udziałów w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA – specjalizującej się m.in. w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych.

Z kolei w lutym 2019 roku Spółka sfinalizowała negocjacje z właścicielami Poli-Farbe Vegyipari Kft. – firmy o ugruntowanej pozycji w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego na Węgrzech, posiadającej w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek farb na tamtejszym rynku: Platinum i Inntaler (marki z segmentu premium) oraz Cellkolor i Boróka (marki z segmentu value for money). Zakup pakietu większościowego w Poli-Farbe, za ok. 108 mln zł, będzie największą transakcją kapitałową w historii Śnieżki.

Finalizacja tej transakcji nie tylko zmieni gradację rynków w strukturze sprzedaży Grupy (dotychczas drugi rynek ukraiński ustąpi miejsca węgierskiemu),ale w długim terminie może być kluczem do ekspansji naszej Grupy na rynkach Europy Południowej. Co ważne, objęcie udziałów w Poli-Farbe zmniejszy potencjalne ryzyka związane z sytuacją na Ukrainie i Białorusi, które staną się naszymi rynkami numer trzy i cztery – mówi prezes FFiL Śnieżka SA.