a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Skorupki jaj w walce z korozją

Skorupki jaj jako surowiec do produkcji powłok antykorozyjnych? Na ten prosty, a zarazem bardzo obiecujący pomysł wpadła grupa naukowców z Azji i RPA.

Fot. PublicDomainPictures / pixabay.com

Na łamach pisma „Progress in Organic Coatings” ukazał się artykuł, w którym grupa naukowców proponuje wykorzystanie skorupek jaj jako składnika powłok antykorozyjnych. Powodem ma być ich niezwykły skład chemiczny oraz szeroka dostępność.

Nanocząsteczkowe napełniacze

Zaproponowana technologia polega na wykorzystaniu poddanych obróbce chemicznej i termicznej nanocząstek ze skorupek jaj jako napełniaczy. Zgodnie z założeniami celem miała być poprawa właściwości barierowych oraz nasilenie efektu katodowego epoksydowych powłok organicznych na bazie cynku, a w konsekwencji zwiększenie skuteczności antykorozyjnej.

Właściwości antykorozyjne badane były przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), a także metod elektrochemicznych – polaryzacji potencjodynamicznej (PDP) oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) – po 30 dniach zanurzenia w dostosowanym reaktorze korozyjnym z roztworem NaCl w temperaturze 35°C.

Skuteczna obróbka chemiczna

Testy wykazały, że obróbka chemiczna skorupek jaj zapewniała skuteczniejsze usuwanie materiałów białkowych z nanocząstek niż obróbka termiczna. Badacze ustalili, że uzyskane w ten sposób nanocząstki w roli napełniaczy w macierzy cynkowo-epoksydowej zwiększały odporność na korozję, wzmacniając właściwości katodowe oraz barierowe powłoki.

Źródło: paintsquare.com