a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneRynek farb do 2026 – nadzieje i wyzwania

Rynek farb do 2026 – nadzieje i wyzwania

Mimo trudnej sytuacji na świecie rynek farb i powłok ma się dobrze, głównie za sprawą budownictwa. Jego obecną sytuację oraz prognozy na najbliższe trzy lata prezentują eksperci Markets and Markets.

Fot. Yuri_B / pixabay.com

Nowy raport Markets and Markets zawiera prognozy do roku 2026. Zgodnie z nim światowy rynek farb i powłok w roku 2021 był wart 184 mld $. Do roku 2026 ma osiągnąć wartość 212 mld $, co oznacza wzrost CAGR na poziomie 2,9%.

Co napędza (i hamuje) rynek

Ważnym czynnikiem wpływającym na rynek farb i powłok są wprowadzane obecnie na całym świecie ograniczenia związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Coraz większy nacisk – zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej – kładzie się na naturalne surowce i niską emisję LZO. Z kolei w Indiach wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące ograniczenia zawartości ołowiu w farbach – obecnie we wszystkich produktach dekoracyjnych i użytku domowego nie może ona przekroczyć 90 ppm. Nakładane na producentów ograniczenia dotyczą również zanieczyszczenia powietrza.

Nowe regulacje proekologiczne z jednej strony napędzają rozwój pewnych sektorów rynku, z drugiej – stanowią wyzwanie dla producentów. Wytwarzane przez nich farby muszą spełniać ścisłe wymogi, obowiązujące przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej oraz w Ameryce Północnej.

Przepisy chroniące środowisko sprzyjają zastosowaniu farb wodorozcieńczalnych, których udział w całym rynku jest coraz większy. Pozostają jednak pewne techniczne bariery, które ograniczają ich powszechnie stosowanie. Produkty na bazie wody charakteryzują się doskonałą płynnością, która jednak ulega zaburzeniu w warunkach dużej wilgotności – woda paruje wówczas w mniejszym stopniu, co powoduje niższy stopień usieciowania. Problemem jest również stosowanie tego typu farb w niskich temperaturach, są bowiem podatne na zamarzanie.

Największe rynki docelowe

Największym obszarem zapotrzebowania dla rynku jest branża mieszkaniowa. Farby i powłoki są stosowane w budownictwie nie tylko w celach estetycznych, ale również dla ochrony betonu przed pękaniem. Produkty dekoracyjne stosowane są zarówno na zewnątrz budynków, jak i wewnątrz nich – zaliczamy do nich oprócz farb również m.in. lakiery, podkłady i bejce. Rosnące zapotrzebowanie odnotowuje się jednak również ze strony sektorów zapotrzebowania końcowego takich jak branża opakowaniowa, samochodowa czy ogólna przemysłowa.

Najważniejszym – i najszybciej rozwijającym się – regionem dla branży pozostaje natomiast Azja i Pacyfik (w roku 2020 stanowiła 49,6% światowego rynku). Nie wszystkie kraje są tu jednak na takim samym poziomie gospodarczego rozwoju. Najszybciej rozwijającymi się gospodarkami są obecnie Chiny (4,4% CAGR w prognozowanym okresie) oraz Indie (5,7% CAGR w prognozowanym okresie). Pod względem wielkości trzecią gospodarką pozostaje Japonia, która w prognozowanym okresie ma jednak odnotować ujemny CAGR (-0,2%).

Najwięksi gracze

Raport wymienia także najważniejszych graczy na rynku. Są to AkzoNobel, PPG Industries, Sherwin-Williams, RPM International oraz Nippon Paint. W sumie raport przybliża działalność 25 producentów farb działających na światowym rynku.

Raport Markets and Markets opublikowany został pod tytułem Paints & Coatings Market by Resin (Acrylic, Alkyd, Epoxy, PU, Vinyl, Fluoropolymer, Polyester), Technology (Waterborne, Solventborne, Powder), Application (Architectural (Residential, Non-residential), Industrial), and Region – Global Forecast to 2026.

Źródło: Markets and Markets