a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneRekordowa dywidenda FFiL Śnieżka

Rekordowa dywidenda FFiL Śnieżka

Zadeklarowana przez zarząd FFiL Śnieżka wypłata dywidendy za rok 2012 wynosi 2 zł za jedną akcję. Jeśli zostanie ona zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, będzie to najwyższa jak do tej pory dywidenda Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Śnieżka

Fot. arch. Śnieżka

Wysokość dywidendy to efekt bardzo dobrych wyników uzyskanych przez firmę w roku 2012 – udało się osiągnąć sprzedaż na poziomie 570 mln złotych. Dla porównania wysokość dywidendy w ubiegłym roku wyniosła tylko 1,35 zł za jedną akcję.

Źródło: Śnieżka