a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjnePiktogramy na etykietach

Piktogramy na etykietach

Użytkowanie farb jest związane z różnymi zagrożeniami – produkty te często działają drażniąco, toksycznie, mutagennie lub rakotwórczo. Musimy o tym wiedzieć, aby zastosować odpowiednią ochronę. Dlatego też na etykietach umieszczone są piktogramy, które informują nas o zagrożeniu.

W starym systemie oznaczeń, kojarzonym przez większość z nas, na piktogramach znajdowały się czarne symbole na pomarańczowym tle. Wkrótce zastąpi go nowy system (czarne symbole na białym tle w czerwonej ramce), który zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 – CLP obowiązywał będzie od 1.06.2015 r. Póki co na etykietach możemy zobaczyć albo jeden, albo drugi rodzaj piktogramów.

 

Pobierz ZA DARMO poniższą broszurę
i zobacz piktogramy według:

starego systemu oznaczeń (wg Dyrektywy 67/548/EWG)

nowego systemu oznaczeń
(wg Rozporządzenia WE 1272/2008 – CLP)

(rozmiar 413 kB)