a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneNanocząstki a odporność na ścieranie

Nanocząstki a odporność na ścieranie

Kanadyjscy i amerykańscy naukowcy sprawdzili wpływ dodatku nanocząstek na właściwości farb na bazie olejów roślinnych. Interesowało ich przede wszystkim, czy i w jaki sposób nanocząstki zmieniają odporność abrazyjną powłoki.

nanocząstki odporność na ścieranie

Naukowcy odkryli, że dodatek nanocząstek może mieć bardzo korzystny wpływ na odporność abrazyjną farb na bazie olejów roślinnych. Fot. pau_noia0 / pixabay.com

Warunkiem ewentualnej poprawy właściwości było równomierne rozprowadzenie nanocząstek w objętości farby, dlatego naukowcy wykorzystali w tym celu mieszadło wysokoobrotowe, młyn perełkowy oraz homogenizator ultradźwiękowy.

Rozproszenie nanododatku w płynnej farbie zbadano przy pomocy metody dynamicznego rozpraszania światła (ang. DSL – Dynamic Light Scattering), zaś po wyschnięciu na podłożu – metodami skaningowej mikroskopii elektronowej z emisją polową (ang. FE-SEM – Field Emission Scanning Electron Microscopy), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (ang. TEM – Transmission Electron Microscopy) oraz spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (ang. ToF-SIMS – Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spektrometry).

Techniki te potwierdziły równomierne rozprowadzenie nanocząstek w farbie. Kolejnym etapem było sprawdzenie odporności abrazyjnej w 2000 cykli. Badaniu poddano próbki z drewna modrzewiowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że już 1% dodatku nanocząstek znacząco poprawił odporność powłoki na ścieranie w stosunku do powłok niemodyfikowanych. Szczegóły znaleźć można w artykule Studying dispersion quality of nanoparticles into a bio-based coating opublikowanym w czasopiśmie „Progress in Organic Coatings”.

Źródło: european-coatings.com