a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweMiękkie układy mikroelektrod – nowa metoda druku

Miękkie układy mikroelektrod – nowa metoda druku

Naukowcy z Niemiec zaprezentowali nową metodę produkowania miękkich układów mikroelektrod (MEA) w roli interfejsów bioelektronicznych. Otrzymane w ten sposób układy mogą posłużyć m.in. do diagnozowania i leczenia dysfunkcji układu nerwowego i serca.

miękkie układy mikroelektrod

Fot. PublicDomainPictures / pixabay.com

Układy MEA umożliwiają badanie sygnałów elektrycznych w sieciach neuronowych i komórek sercowych, przywracanie funkcji sensorycznych oraz leczenie dysfunkcji układu nerwowego. Obecnie wykorzystywane na tym polu rozwiązania bazują jednak na silikonie i materiałach polimerowych, które pod względem właściwości fizycznych i mechanicznych nie są kompatybilne z żywą tkanką. Prowadzi to do reakcji zapalnych i spadku funkcjonalności układu.

W nowej technologii struktury funkcjonalne są osadzane bezpośrednio na podłożach na bazie PDMS, agarozy lub żelatyny, metodą drukowania atramentowego. Zespół wykazał wszechstronność swojej techniki, drukując węglowy układ MEA na PDMS i hydrożelach. Uzyskane miękkie układy wykorzystano do rejestrowania w warunkach in vitro potencjałów czynnościowych z komórek kardiomiocyto-podobnych HL-1. Wyniki są obiecujące i dają nadzieję na zastosowanie nowej technologii przy projektowaniu nowej generacji interfejsów bioelektronicznych.

Źródło: european-coatings.com