a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbBez kategoriiKontakt z żywnością – regulacje dotyczące farb

Kontakt z żywnością – regulacje dotyczące farb

Kwestię materiałów kontaktujących się z żywnością (FCM – ang. Food Contact Materials) Unia Europejska reguluje odpowiednim dokumentem od dziesięciu lat. Wciąż jednak nie są sprecyzowane przepisy dotyczące takich produktów jak kleje, farby i lakiery stosowane na opakowaniach, naczyniach i sprzętach gospodarstwa domowego.

fot. Elisanth (stockfreeimages.com)

W państwach Unii Europejskiej wszystkie materiały wchodzące w kontakt z żywnością, takie jak pojemniki i opakowania, ale także naczynia (talerze, kubki, dzbanki, garnki) i sprzęty gospodarstwa domowego objęte są specjalnymi unijnymi dyrektywami. Pierwszy tego typu dokument powstał w roku 2002 – była to Dyrektywa Komisji 2002/72/WE. W miarę rozwoju technologii produkcji oraz postępu globalizacji co jakiś czas wymagał on rzecz jasna uzupełnienia, siedmiokrotnie więc wprowadzano poprawki. W końcu zadecydowano, że w miejsce starych regulacji sformułowane zostać muszą zupełnie nowe, owocem czego jest Rozporządzenie 10/2011. Jest to inny rodzaj dokumentu – dyrektywa, aby nabrać ważności w państwie członkowskim, musi zostać przez nie zaakceptowana i wdrożona, natomiast rozporządzenie po opublikowaniu w Dzienniku Europejskim automatycznie nabiera mocy prawnej we wszystkich państwach Unii. Nowy dokument wprowadza kilka zasadniczych zmian, ustalono jednak oczywiście termin, po którym mają one dopiero zacząć bezwzględnie obowiązywać, aby dać przedsiębiorcom pewien zapas czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

W Rozporządzeniu 10/2011 ustalony został limit migracji (ogółem składniki materiału mogą migrować w ilościach nie przekraczających 10 mg na dm² powierzchni kontaktującej się z żywnością, jednak dla niektórych substancji, takich jak metale ciężkie czy pierwszorzędowe aminy aromatyczne, wprowadzono odrębne, bardziej rygorystyczne ograniczenia) oraz związki, które mogą być składnikami tworzyw wchodzących w kontakt z żywnością.

Rozporządzenie to dotyczy tworzyw sztucznych oraz elementów wielowarstwowych, zbudowanych z dwóch lub więcej materiałów, jednak również będących tworzywami sztucznymi. Nie ma w nim natomiast mowy o jonitach, gumach i silikonach. Jeśli chodzi o inne rodzaje materiałów, części z nich dotyczy Rozporządzenie 1935/2004 (materiały inteligentne, ceramika, celuloza regenerowana), zaś kwestia pozostałych jest regulowana przez prawo państw członkowskich.

W żadnym z dotychczas opublikowanych dokumentów unijnych nie została również jeszcze sprecyzowana kwestia takich środków jak kleje, tusze i farby, na przykład na puszki w których przechowywana jest żywność. Zdając sobie jednak sprawę ze znaczenia tych elementów dla jakości żywności, Europejski Związek Producentów Farb Graficznych, Lakierów i Farb Artystycznych (ang. European Council of the Paint, Printing Ink an Artists’ Colours Industry – CEPE) sformułował w roku 2006 własną procedurę postępowania. Dotyczy ona malowanych pojemników z metalu lekkiego, wiader i beczek metalowych, powłok znoszących duże obciążenia oraz opakowań z elastycznego aluminium. Precyzuje kwestię dopuszczalnych związków chemicznych, limitów migracji oraz wymagań dotyczących oznaczeń. Dostosowanie się do określonych w tym dokumencie przepisów jest dobrowolne, jednak uznali je niemal wszyscy europejscy wytwórcy farb do puszek (CEPE jest dużą organizacją, zrzeszającą ponad 1000 produkujących farby firm z 20 krajów). W przyszłości prawdopodobnie powstanie specjalne Rozporządzenie Unii dotyczące tego typu materiałów, co pozwoli ujednolicić przepisy we wszystkich państwach członkowskich.

Źródła:
www.foodcontactmaterials.info
www.cbi.nl
www.plastemart.com
www.pcimag.com