a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweGrupa PCC promuje transport intermodalny

Grupa PCC promuje transport intermodalny

Firma PCC Intermodal SA podpisała niedawno dwie umowy na dostawy nowoczesnych lokomotyw. Będą one wspierać realizację projektów transportowych, zapewniając sprawne i szybkie transgraniczne przewozy kontenerów z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Grupa PCC transport intermodalny

Fot. Ted’s photos – For Me & You / Foter.com

Obie firmy, które dostarczą do PCC Intermodal w sumie 7 nowych lokomotyw, kładą ogromny nacisk na zrównoważony rozwój. Podobnie jak Grupa PCC wspierają inwestycje ekologiczne, niskoemisyjne rozwiązania oraz promują jakość i innowacyjność.

Ekologiczna alternatywa

Każdego dnia do atmosfery uwalniane są miliony ton dwutlenku węgla. Transport to jeden z głównych czynników wzrostu zanieczyszczenia powietrza.

Tymczasem transport intermodalny – jak wyjaśnia producent – jest opłacalny i ekologiczny, ponieważ generuje mniej zanieczyszczeń. Tylko 0,5% całkowitych emisji gazów cieplarnianych generowanych przez sektor transportowy w UE pochodzi z transportu kolejowego.

Więcej w sekcji „Greenway”

Grupa PCC nie tylko korzysta z dobrodziejstw transportu intermodalnego, ale również promuje go wśród swoich klientów. Na jej Portalu Produktowym pojawiła się nowa sekcja „Greenway” poświęcona ekologicznej mobilności intermodalnej.

Źródło: Grupa PCC