a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneEkologiczne rozpuszczalniki do 2020 – raport

Ekologiczne rozpuszczalniki do 2020 – raport

Jak twierdzą analitycy Allied Market Research, ekologiczne rozpuszczalniki sprzedają się coraz lepiej. Jest w tym spora zasługa przemysłu farbiarskiego, który pozostaje największym sektorem zastosowań tego typu środków.

ekologiczne rozpuszczalniki

Fot. tschoppi / Foter.com / CC BY-NC

Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem w roku 2020 produkcja ekologicznych rozpuszczalników osiągnie już 3,321 mld ton. Oznacza to, że w okresie 2015-2020 rynek rosnąć będzie w tempie 4,3% rocznie. Farby i powłoki pochłaniają obecnie 43,6% światowej produkcji zielonych rozpuszczalników i ten udział do roku 2020 na pewno się nie zmniejszy.

Ekologiczne (czyli potocznie: zielone) rozpuszczalniki to rozpuszczalniki pochodzenia biologicznego oparte na takich surowcach jak kukurydza, trzcina cukrowa, kwas laktozowy, rafinowana gliceryna, biologiczny kwas bursztynowy, oleje roślinne. Ich sprzedaży sprzyjają dziś przede wszystkim niska emisja LZO, zmienne ceny ropy naftowej oraz powszechny zwrot ku ekologii.

W raporcie znalazły się m.in. następujące informacje na temat sytuacji rynku ekologicznych rozpuszczalników w latach 2015-2020:

  • w roku 2014 największym sektorem tego rynku były rozpuszczalniki na bazie estrów (same estry mleczanowe zaspokajały ¼ światowego zapotrzebowania); w ciągu najbliższych pięciu nie stracą one na popularności, są to bowiem środki stosunkowo niedrogie, łatwo dostępne i o szerokim zastosowaniu,
  • farby i powłoki pozostaną największym sektorem wykorzystania zielonych rozpuszczalników w analizowanym okresie,
  • najszybciej rozwijającym się obszarem zastosowań będą jednak przemysłowe i domowe środki czyszczące (ich udział będzie rósł w tempie 7,3% rocznie), co jest spowodowane coraz większą troską o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę,
  • w ujęciu geograficznym największym rynkiem pozostanie Ameryka Północna, najszybciej rozwijać się będzie za to Azja i Pacyfik (wzrost 6,2% w skali roku).

W raporcie wymienieni zostali również najważniejsi producenci przyjaznych środowisku rozpuszczalników. Są to BASF, BioAmber, Myriant Corporation, Dow Chemical, Cargill Incorporated, Gevo, Vertec Bio solvents, Florida Chemicals, LyondellBasell i E. I. du Pont de Nemours & Co, Solvay oraz Huntsman Corporation.

Raport został opublikowany przez Allied Market Research pod tytułem World Green Solvents – Market Opportunities and Forecast, 2014-2020.

Źródło: Allied Market Research