a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiDwutlenek tytanu w roku 2015 – raport Ceresany

Dwutlenek tytanu w roku 2015 – raport Ceresany

Biel tytanowa pozostaje najważniejszym białym pigmentem wykorzystywanym w produkcji farb, papieru i tworzyw sztucznych. Obecną sytuację rynkową tego produktu prezentuje w swoim raporcie firma Ceresana.

dwutlenek tytanu biel tytanowa

Fot. Marco Almbauer / Wikimedia Commons

Biel tytanowa, czyli dwutlenek tytanu, jest najczęściej stosowanym białym pigmentem, ponieważ ma najwyższy współczynnik odbicia i zapewnia najlepsze krycie. Stosowany jest nie tylko jako dodatek do farb, ale i papieru, tworzyw sztucznych, a także szkła i ceramiki. Prócz tego wykorzystuje się go również w przemyśle spożywczym, medycynie oraz do wyrobu kremów i olejków do opalania.

Co jednak określamy mianem „dwutlenku tytanu”? To zwyczajowy termin na całą grupę produktów: ilmenit, leukoksen, naturalny i syntetyczny rutyl, a także żużle tytanu. Wszystkie zawierają mniejsze lub większe ilości czystego dwutlenku tytanu, w zależności od rodzaju oraz kraju pochodzenia. Zawartość dwutlenku węgla w ilmenicie wynosi procentowo między 38% a 60%, w naturalnym i syntetycznym rutylu od 93% do 96%, a w żużlach tytanu – 81-95%.

Ilmenit był w roku 2015 najważniejszym surowcem do produkcji bieli tytanowej – wykorzystano go w tym celu ponad 11,2 mln ton. W tym samym roku na całym świecie wyprodukowano prawie 8,7 mln ton czystego dwutlenku tytanu. Ponad dwie trzecie z tego przetworzone zostało na pigmenty. 11% przerobiono na inne produkty, takie jak przewodniki elektryczne czy półprodukty chemiczne, a 28% poddano dalszej obróbce, aby uzyskać syntetyczny rutyl lub żużle tytanu.

Farby i lakiery są zdecydowanie największym sektorem zastosowań tego związku. Ich udział w jego zużyciu dwutlenku tytanu w roku 2015 wyniósł aż 56%.

Źródło: european-coatings.com