a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiDwutlenek tytanu kancerogenny?

Dwutlenek tytanu kancerogenny?

Francuska agencja ANSES zaproponowała Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zaklasyfikowanie dwutlenku tytanu jako środka kancerogennego przy wdychaniu, w kategorii 1B.

dwutlenek tytanu

Fot. Walkerma / Wikimedia Commons

Od 31 maja propozycja agencji ANSES jest poddawana publicznej dyskusji na stronie ECHA (komentarze można wysyłać za pośrednictwem specjalnego formularza). Interesanci mogą się tam przedstawić swój punkt widzenia, argumenty naukowe oraz wszelkie informacje, którymi dysponują, a które mogą mieć znaczenie w tej sprawie.

Dyskusja zostanie zamknięta 15 lipca 2016. Po tym czasie proces rozważania propozycji będzie kontynuowany zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu CLP. Ostatnim krokiem będzie zaakceptowanie opinii przez Komitet ds. Oceny Ryzyka ECHA. Na tej podstawie ostateczną decyzję w sprawie kancerogenności dwutlenku tytanu podejmie Komisja Europejska.

Źródło: european-coatings.com