a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweDiizocyjaniany – od sierpnia obowiązkowe szkolenia

Diizocyjaniany – od sierpnia obowiązkowe szkolenia

Już 24 sierpnia 2023 w ramach Ograniczeń REACH w życie wejdą nowe przepisy dotyczące osób pracujących z diizocyjanianami. W związku z ryzykiem zdrowotnym, jakie stwarzają te substancje, obowiązkowe będzie zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń.

Fot. USA-Reiseblogger / pixabay.com

Ograniczenia dotyczące diizocyjanianów w ramach rozporządzenia REACH, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wprowadzają obowiązek szkoleń dla personelu pracującego z diizocyjanianami oraz mieszaninami zawierającymi diizocyjaniany.

Zgodnie z Aneksem XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 diizocyjaniany „nie mogą być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że:

a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub

b) pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania

diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin”.

Diizocyjaniany to substancje szeroko stosowane jako budulec poliuretanów, wykorzystywanych m.in. jako spoiwo powłok. W ostatnim czasie odkryto jednak drażniące działanie diizocyjanianów na skórę i drogi oddechowe. Stąd też decyzja Unii Europejskiej, aby wprowadzić wymóg odpowiednich szkoleń, minimalizujących ryzyko dla zdrowia w przypadku osób pracujących z tymi substancjami.

Źródło: european-coatings.com