a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweWięcej kobiet w branży

Więcej kobiet w branży

Promowanie równouprawnienia kobiet oraz zachęcanie ich do podjęcia kariery na wysokich stanowiskach to dziś ważny społeczny trend – także w dość mocno zmaskulinizowanej branży chemicznej. Dlatego też jeden z francuskich producentów dołączył właśnie do programu Women’s Empowerment Principles.

Fot. RAEng_Publications / pixabay.com

Arkema dąży do tego, by zostać pracodawcą wzorcowym dla kobiet. Dlatego firma wdraża właśnie strategię, której celem jest zapewnienie swoim pracowniczkom sprawiedliwego i godnego traktowania oraz zwiększenie reprezentacji kobiet w swoich szeregach. Także w ramach niej koncern dołączył do programu Women’s Empowerment Principles.

Zasadnicza kwestia społeczna

Women’s Empowerment Principles (WEPs) to zasady równego traktowania kobiet w miejscu pracy, opracowane przez ONZ Kobiety – powstały w 2010 podmiot ONZ działający na rzecz równouprawnienia kobiet. Jak mówi Thierry Le Hénaff, prezes i dyrektor generalny Arkemy:

Zwiększanie liczby kobiet w branży oraz ułatwianie im dostępu do odpowiedzialnych funkcji to dla Arkemy zasadniczna kwestia społeczna. Jako firma skoncentrowana na innowacyjnych materiałach i rozwiązaniach, które służyć mają bardziej zrównoważonemu światu, oferujemy interesujące i bardzo zróżnicowane ścieżki kariery w marketingu, produkcji, badaniach czy finansach. Jesteśmy głęboko przekonani, że genderowa różnorodność oraz zaangażowanie naszych pracowniczek prowadzi do lepszych rezultatów i szerszych perspektyw.

Thierry Le Hénaff, prezes i dyrektor generalny Arkemy, podpisuje Women’s Empowerment Principles. Fot. arch. Arkema

Podpisując Women’s Empowerment Principles (WEPs) Arkema zobowiązała się do przestrzegania czterech kluczowych zasad programu:

  • Wdrożenie na najwyższym szczeblu firmy ładu sprzyjającego genderowej równości.
  • Sprawiedliwe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – szacunek i przestrzeganie praw człowieka oraz podejmowanie działań przeciwko dyskryminacji.
  • Promowanie edukacji, szkoleń i doskonalenia zawodowego dla kobiet.
  • Monitorowanie i raportowanie postępów w zakresie genderowej równości.

Kobiety – ¼ zespołu Arkemy

Obecnie kobiety stanowią w zespole Arkemy zaledwie 25% kadry pracowniczej. Na średnim szczeblu zarządzania udział ten wynosi jednak już 34%. Daje to nadzieję, że zgodnie z planem do roku 2030 firma zdoła zwiększyć ich reprezentację na najwyższym szczeblu zarządzania do 30% (podczas gdy w roku 2021 wynosił on on 24%).

Źródło: Arkema