a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiNowe cele – woda i odpady

Nowe cele – woda i odpady

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zużycia energii? To już za mało! Jeden ze szwedzkich producentów wyznaczył sobie kolejne ambitne cele – ograniczenie o 30% zużycia świeżej wody oraz ilości wytwarzanych odpadów.

Fot. arch. Perstorp

Nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju ustanowiła sobie firma Perstorp. Dąży ona do tego, by być całkowicie neutralną z punktu widzenia materiałów o ograniczonej dostępności (Finite Material Neutral). Jest to szerokie pojęcie, obejmujące m.in. zużycie wody, wytwarzanie i utylizację odpadów, wykorzystanie surowców, energii i katalizatorów.

Alternatywna droga – wykorzystanie ścieków

Zgodnie z nowymi celami do roku 2030 (za punkt wyjścia uznając rok 2019) firma zamierza o 30% ograniczyć zużycie świeżej wody, ilość niebezpiecznych odpadów kierowanych na wysypiska oraz ilość nieszkodliwych odpadów kierowanych na wysypiska. Jak komentuje Anna Berggren, wiceprezeska ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Perstorp:

Zużycie wody oraz odpady to dwa obszary o dużym znaczeniu, jeśli chodzi o ograniczenie wpływu na środowisko oraz dążenie do większej cyrkularności gospodarki. Deficyt świeżej wody na świecie jest już faktem, ciąży więc na nas odpowiedzialność, by zredukować jej zużycie oraz wykorzystywać alternatywne źródła wody. Musimy również zminimalizować ilość generowanych odpadów oraz znaleźć nowe rozwiązania pozwalające na ponowne użycie lub recykling odpadów w nowych produktach.

Wszystkie zakłady Perstorp wykorzystują wodę w wielu różnych celach: do chłodzenia, jako rozpuszczalnik w reakcjach chemicznych, jako nośnik czy medium przenoszące ciepło. Jednym ze sposobów, by ograniczyć zużycie świeżej wody, jest wykorzystanie ścieków – dlatego firma planuje zainwestować środki w rozwijanie technologii w tym zakresie.

Odpady jako surowce

Kluczem do ograniczenia ilości odpadów jest natomiast opracowanie nowych rozwiązań w duchu gospodarki obiegu zamkniętego, które pozwolą wykorzystać odpady jako surowce do wytworzenia nowych produktów. Przykładem takiego działania jest Project Air – zainicjowany przez Perstorp projekt, w ramach którego dwutlenek węgla i materiały resztkowe otrzymywane są do uzyskiwania przyjaznego środowisku metanolu. Jan Secher, dyrektor generalny Perstorp, mówi:

Rozwijanie rozwiązań z zakresu obiegu zamkniętego oraz robienie z odpadów nowej wartości biznesowej jest zgodne z naszą wizją, by zostać dostawcą zrównoważonych rozwiązań. Działając na tym polu, mierzymy się z największymi dziś wyzwaniami naszej branży – ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, opracowując równocześnie nowoczesne zielone technologie dla naszych klientów.

Źródło: Perstorp