a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweCo farby mogą zrobić dla branży wodorowej?

Co farby mogą zrobić dla branży wodorowej?

Wodór to przyszłość branży energetycznej – i nie tylko. Nic dziwnego więc, że producenci różnych dóbr zastanawiają się, jak przysłużyć się temu rozwojowemu sektorowi. Z pomocą przychodzą także wytwórcy farb.

Fot. akitada31 / pixabay.com

Wodór pozwala magazynować energię z odnawialnych źródeł – jak słoneczną czy wiatrową – w formie gazu, dzięki czemu energię tę łatwo można później wykorzystać w różnych zastosowaniach. Może również pomóc w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i wyeliminowaniu z użycia paliw kopalnych.

Nic więc dziwnego, że zgodnie z opublikowaną w listopadzie 2018 strategiczną wizją Unii Europejskiej na rzecz kontynentu neutralnego klimatycznie udział wodoru w koszyku energetycznym ma się zwiększyć z obecnych 2% do 13–14% w 2050 roku. W jaki sposób tej rozwojowej branży mogą się przysłużyć producenci farb i powłok?

Kluczowe wymagania

Powłoki mogą natomiast chronić rurociągi, którymi transportowany jest wodór, a tym samym uczynić jego transport i przechowywanie bezpieczniejszym i bardziej efektywnym. Teknos inwestuje w ten sektor, by mieć pewność, że jego produkty spełniają wymogi przyszłej branży energetycznej. Jak komentuje Clare McDermott, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Teknos Group:

Awarie w branży energetycznej to nie tylko strata czasu i pieniędzy. Mogą one również mieć bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Dlatego powstały ścisłe przepisy i standardy zapewniające, że dobra są zabezpieczane w odpowiedni sposób. Teknos od dawna pracuje w branżach silnie unormowanych, takich jak przemysł atomowy, olejowo-gazowy czy źródeł odnawialnych, gdzie jakość, funkcjonalność i wytrzymałość są kluczowymi wymogami. Nie inaczej będzie z branżą wodorową.

Ze względu na fakt, że wspomniana branża dopiero zaczyna się rozwijać, nie powstały jeszcze określone standardy i wymagania dla powłok wykorzystywanych na rurociągach i zbiornikach na wodór. By przyspieszyć rozwój sektora, Teknos ściśle współpracuje ze swoimi partnerami i aktywnie działa na rzecz opracowania ustandaryzowanych praktyk.

Przykład współpracy

Jako przykład wspomnianej współpracy Teknos podaje testy przeprowadzone w tym roku z niemiecką firmą Mülheim Pipecoatings. Potwierdziły one, że powłoki dostarczone przez producenta mogą zwiększyć wytrzymałość rurociągów do transportu wodoru.

Źródło: Teknos