a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneBCF ostrożnie o nowym projekcie UK REACH

BCF ostrożnie o nowym projekcie UK REACH

Nowy projekt dotyczący brytyjskiego REACH został oceniony przez Brytyjską Federację Powłok lepiej niż dotychczasowe propozycje. Jak jednak podkreśla dyrektor generalny organizacji, to szczegóły zadecydują o tym, czy rzeczywiście nowy model będzie do przyjęcia dla brytyjskich producentów.

Fot. TheDigitalArtist / pixabay.com

Nowy dokument dotyczący tzw. brytyjskiego REACH opublikowany przez Defra (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich) został przyjęty przez Brytyjską Federację Powłok (BCF) z „ostrożnym optymizmem”. Obecny projekt odpowiada na część obaw wyrażonych przez BCF w imieniu branży farb i powłok.

Diabeł tkwi w szczegółach

Zastrzeżenia BCF dotyczyły przede wszystkim tego, że stary projekt wymagał odtwarzania pełnej dokumentacji dla wszystkich substancji obecnych już w unijnej bazie REACH. Organizacja apelowała o możliwość bazowania na dostępnej już europejskiej dokumentacji. Jak komentuje Tom Bowtell, dyrektor generalny BCF:

Diabeł tkwi w szczegółach, jednak Brytyjska Federacja Powłok z ostrożnym optymizmem wita nową propozycję Defra dotyczącą brytyjskiego REACH. Jesteśmy wdzięczni za wysiłek podjęty przez urzędników i ministerstwo, byśmy znaleźli się w tym punkcie, ale obecnie będziemy potrzebowali zapoznać się ze szczegółami w ramach formalnych konsultacji oraz w dokumentach dotyczących oceny skutków, które, mamy nadzieję, zostaną opublikowane wkrótce.

Tom Bowtell podkreśla, że nowy projekt pozwala korzystać z pracy wykonanej już na szczeblu światowym i pozwala brytyjskim prawodawcom skupić się na tych substancjach i zastosowaniach, które budzić mogą największe obawy w kwestii bezpieczeństwa. Podjęte w ten sposób kroki wydają się rozsądnym sposobem ustanowienia nowego porządku w branży po Brexicie.

Prace nad brytyjskim REACH

REACH, czyli Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals, to rozporządzenie, które reguluje przepisy w kwestii wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w krajach Unii Europejskiej od roku 2007. Po tym, jak w 2021 roku Wielka Brytania opuściła UE, pierwotnie planowane było skopiowanie przepisów REACH w ramach tzw. Przejściowej Rejestracji (TR – ang. Transitional Registration). W ramach oceny skutków Defra oceniła jednak, że koszty tego rozwiązania dla przemysłu będą zbyt wysokie i rozpoczęła prace nad modelem tzw. Alternatywnej Przejściowej Rejestracji (ATRm – ang. Alternative Transitional Registration model). Pierwotny jego projekt został jednak oceniony przez BCF bardzo krytycznie.

Źródło: BCF