a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowe8 mld dolarów rynku żywic epoksydowych w 2017

8 mld dolarów rynku żywic epoksydowych w 2017

Firma MarketsAndMarkets opublikowała raport na temat perspektyw rozwoju rynku żywic epoksydowych. Zgodnie z prognozami specjalistów wartość tego rynku w roku 2017 ma osiągnąć 8,4 miliarda dolarów.

fot. Janpietruszka (stockfreeimages.com)

Analizy i przewidywania MarketsAndMarkets odnoszą się do poszczególnych obszarów geograficznych (Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik, Reszta Świata) oraz do zastosowań żywic epoksydowych.

W 2011 roku wartość rynku epoksydów wynosiła 5,5 miliarda dolarów, więc prognozowane 8,4 mld jest znacznym skokiem. Największy w tym udział będą miały kraje Azji i Pacyfiku, gdzie produkcja i obrót żywicami epoksydowymi jest największy, zaś zapotrzebowanie stale rośnie (zwłaszcza w przemyśle końcowego przeznaczenia w Chinach i Indiach).

W raporcie wyszczególniono także kluczowe czynniki wpływające na rozwój rynku żywic epoksydowych. Wśród nich znalazły się surowce. Wszelkie wahania popytu i podaży na dwa podstawowe związki stosowane przy produkcji epoksydów – bisfenolu A i epichlorhydryny – wpływają znacząco na sytuację rynku żywic epoksydowych.

Źródło: www.coatingsworld.com