a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneZrównoważone praktyki w dobie wojny w Ukrainie

Zrównoważone praktyki w dobie wojny w Ukrainie

Jeden z europejskich producentów opublikował swój niefinansowy raport za rok 2022. Podsumowuje w nim swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – w dobie zmian klimatu, wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Fot. geralt / pixabay.com

Grupa Teknos opublikowała swój niefinansowy raport za rok 2022. Zaprezentowane zostały w nim podjęte działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zdefiniowane w ramach strategii lub programu CSR firmy.

Nieustanne inwestycje

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju Teknos m.in. dostarcza swoim klientom usługi, które pozwalają używać farb w sposób bardziej wydajny, minimalizować ilość odpadów i zużycie energii. Jak komentuje Paula Salastie, dyrektorka generalna grupy Teknos:

Pod wieloma względami trwająca wojna w Ukrainie oraz będący jej konsekwencją kryzys energetyczny, którego doświadczyliśmy w tym roku, sprawiły, że jeszcze bardziej potrzebujemy zrównoważonych praktyk. W Teknos nieustannie inwestujemy w działania redukujące nasze zużycie energii oraz poszukujemy alternatywnych jej źródeł.

Jak podkreśla producent, w raporcie za rok 2022 potwierdził swoje zaangażowanie jako dostawca zrównoważonych rozwiązań powłokowych, podsumował dotychczasowe dokonania oraz wytyczył drogę na przyszłość. Zaznaczył również, że ocena z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju pozostaje w centrum jego działań – zarówno w odniesieniu do zużycia zasobów, jak i sposobu pracy, etyki, kultury korporacyjnej oraz oddziaływania na środowisko i lokalną społeczność.

Inkluzywna kultura i mniejszy wpływ na klimat

Dyrektorka generalna Paula Salastie podkreśla, że Teknos nadal budować będzie inkluzywną, rodzinną kulturę wspierającą lokalną społeczność, a także działać na rzecz ograniczenia wpływu firmy na klimat wzdłuż całego jej łańcucha dostaw. Omawiany raport za rok 2022 pobrać można ze strony firmy.

Źródło: Teknos