a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweWyniki PPG w trzecim kwartale 2012

Wyniki PPG w trzecim kwartale 2012

W trzecim kwartale roku 2012 sprzedaż koncernu PPG wyniosła 3,8 mld dolarów. Dochód ukształtował się na poziomie 339 mln dolarów, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do roku poprzedniego.

fot. Maximus117 (stockfreeimages.com)

Okres ten nie był pozbawiony trudności i problemów, do których przede wszystkim zaliczyć należy niekorzystne efekty walutowe. Nie bez znaczenia było także odłączenie oddziału artykułów chemicznych i przyłączenie go do Georgia Gulf Corporation. Koszt tej transakcji, która sfinalizowana ma zostać na początku przyszłego roku, wyniósł jak do tej pory 9 mln dolarów. Mimo tego jednak firma zanotowała znaczące zyski ze sprzedaży. Do poprawy sytuacji finansowej PPG przyczyniła się również restrukturyzacja firmy oraz redukcja kosztów produkcji.

Prezes PPG, Charles E. Bunch, jest bardzo zadowolony z 20-procentowego wzrostu dochodów. Jak mówi, firma zawdzięcza to przede wszystkim przemysłowi motoryzacyjnemu OEM i branży powłok wykończeniowych w Ameryce Północnej. Rynek motoryzacyjny OEM był również ważnym źródłem zysków w Azji i Ameryce Łacińskiej, rekompensując tym samym straty wynikające ze spadku zapotrzebowania na farby dla przemysłu morskiego. Niezbyt korzystna jest za to sytuacja firmy na rynku europejskim, jednak zanotowano jej poprawę w stosunku do kwartału drugiego. Największe nadzieje Bunch wiąże z prężnie się rozwijającą branżą motoryzacyjną oraz z aeronautyką, jest jednak przygotowany na nieco mniej dynamiczny rozwój w najbliższym czasie.

Sytuacja poszczególnych oddziałów koncernu wygląda następująco:

  • Performance Coatings (Powłoki Specjalne) – sprzedaż 1,2 mld dolarów (bez zmian w stosunku do ubiegłego roku), dochód 203 mln dolarów (wzrost o 7%). Największe zyski przyniósł przemysł samochodowy oraz aeronautyka.

  • Industrial Coatings (Powłoki Przemysłowe) – sprzedaż 1,1 mld dolarów (wzrost o 5%), dochód 153 mln dolarów (wzrost o 52 mln). Mimo zysków wynikających ze znacznego wzrostu objętości produkcji oraz z przejęcia nowych firm, sektor poniósł duże straty z tytułu efektów walutowych (ok. 50 milionów). Dochód pochodzi głównie z branży motoryzacyjnej OEM oraz częściowo z przemysłu opakowaniowego (w krajach rozwijających się).

  • Architectural Coatings (Powłoki Architektoniczne) – sprzedaż 564 mln dolarów (spadek o 2%), dochód 56 mln dolarów (wzrost o 3 mln). Główne źródło zysków to korzyści finansowe z przejęcia firmy Dyrup w styczniu 2012.

  • Optical and Specialty Materials (Materiały Optyczne i Specjalne) – sprzedaż 282 mln dolarów (spadek o 9%), dochód 76 mln dolarów (spadek o 17 milionów). Sprzedaż spadła ze względu na dominującą wśród klientów strategię zarządzania zapasami; ponadto firma przygotowuje się obecnie do wprowadzenia na rynek nowej generacji soczewek Transitions, stąd mniejsza dynamika rozwoju.

  • Glass (Szkło) – sprzedaż 262 mln dolarów (spadek o 11 mln), dochód 24 mln dolarów (wzrost o 1 mln). Mimo redukcji kosztów wytwarzania oraz większej objętości produkcji zanotowano straty związane z efektami walutowymi oraz mniejszym zapotrzebowaniem na włókno szklane w Azji i Europie.

Źródło: PPG