a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweWyniki PPG w IV kw. oraz w 2012 roku

Wyniki PPG w IV kw. oraz w 2012 roku

Koncern PPG opublikował swoje wyniki finansowe uzyskane w ostatnim kwartale roku 2012. Zysk ze sprzedaży netto wyniósł 3,6 mld dolarów, a więc wzrósł o 1 mld w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim, zaś dochody netto, nie licząc opłat nieokresowych, ukształtowały się na poziomie 227 mln (co oznacza wzrost o 11 mln).

fot. Sorinus (stockfreeimages.com)

Prócz wyników z minionego kwartału podano również dane dla całego roku 2012. Roczna sprzedaż wyniosła 15,2 mld (wzrost o 2% w stosunku do uzyskanego w 2011 przychodu 14,9 mld), jednak całoroczny dochód netto okazał się mniejszy niż w 2011 (941 mln w stosunku do 1,1 mld).

Powłoki przyniosły w tym kwartale duże dochody, większe o 30% w stosunku do ostatniego kwartału 2011. Mocno trzymają się także materiały optyczne i specjalnego przeznaczenia. Straty zanotowano za to w oddziale szkła, co spowodowane jest kryzysem na rynku włókien szklanych.

Sytuacja w poszczególnych oddziałach firmy ukształtowała się następująco:

  • Performance Coatings (Powłoki Specjalne) – sprzedaż 1,2 mld dolarów (wzrost o 1% w stosunku do ubiegłego roku), dochód 177 mln (wzrost o 26%). Największe zyski przyniosły produkty dla aeronautyki, przemysłu samochodowego oraz architektury (zwłaszcza na rynku amerykańskim). Czynnikiem nieznacznie hamującym rozwój tego sektora był natomiast spadek liczby budowanych statków, a więc mniejsze zapotrzebowanie w przemyśle morskim.
  • Industrial Coatings (Powłoki Przemysłowe) – sprzedaż 1,1 mld (wzrost o 9%), dochód 144 mln (wzrost o 38 mln). Stabilne zyski przyniósł rynek północnoamerykański oraz obszary rozwijające się, wciąż słabo natomiast wygląda sytuacja w Europie. Największym powodzeniem cieszyły się powłoki samochodowe OEM oraz opakowaniowe, nieznacznie spadło zaś zapotrzebowanie na powłoki w elektronice.
  • Architectural Coatings EMEA (Powłok Architektoniczne – Europa, Środkowy Wschód i Afryka) – sprzedaż 465 mln (wzrost o 4%), dochód 9 mln (wzrost o 1 mln). Pewne straty przyniosły niekorzystne wahania walutowe, co jednak udało się zrekompensować dzięki korzyściom z przyłączenia firmy Dyrup (styczeń 2012).
  • Optical and Specialty Materials (Materiały Optyczne i Specjalne) – sprzedaż 272 mln (wzrost o 5%), dochód 68 mln (wzrost o 15 mln). Oddział ten dźwignął się po trudnym trzecim kwartale 2012, zysk przyniosło zaś przede wszystkim większe zapotrzebowanie na produkty optyczne oraz wprowadzenie nowej generacji soczewek – Transitions.
  • Glass (Szkło) – sprzedaż 241 mln (spadek o 15 mln), dochód 8 mln (spadek o 11 mln). Mimo wzrostu zapotrzebowania na szkło płaskie, zanotowano duże straty z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku włókien szklanych. Nie udało się tego zrekompensować nawet znacznym obniżeniem kosztów produkcji.

Na najbliższą przyszłość prezes PPG, Charles E. Bunch, planuje nowe inwestycje i zakupy. Priorytetem jest ostateczne sfinalizowanie sprzedaży i przekazania oddziału artykułów chemicznych firmie Georgia Gulf Corporation, co nastąpić ma już pod koniec stycznia. W pierwszym i drugim kwartale 2013 podjęte natomiast zostaną operacje związane z przejęciem północnoamerykańskiego oddziału farb architektonicznych AkzoNobel.

Źródło: PPG