a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneWojna w Ukrainie – stanowisko Zarządu PZPFiK

Wojna w Ukrainie – stanowisko Zarządu PZPFiK

W obliczu toczącej się w Ukrainie wojny swoje stanowisko wyraził również Zarząd Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów. Publikujemy je na naszych łamach.

Ukraina wojna stanowisko Zarząd PZPFiK

Fot. jorono / pixabay.com

Zarząd Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów pragnie wyrazić swoje stanowisko wobec konfliktu, jaki toczy się za wschodnią granicą Polski. Uznajemy działania wojenne Federacji Rosyjskiej i zbrojną napaść na niepodległy kraj, jakim jest Ukraina, za niedopuszczalne i nieakceptowalne. Jako zrzeszenie ponad dwudziestu sześciu przedsiębiorstw z Polski i innych krajów, czujemy się w obowiązku podkreślić rolę, jaką odgrywa poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania między narodami. Bez tego komponentu prowadzenie działalności biznesowej jest niemożliwe.

Jako związek odnotowujemy liczne działania i aktywności związane z zawieszeniem działalności na terenie Federacji Rosyjskiej oraz udzielaniem wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy, co jest dla nas szczególnie ważnym obszarem do współdziałania. Dodatkowo, działając w warunkach wysokiej niepewności i zmienności rynkowej, w ramach Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów będziemy podejmować działania o charakterze informacyjnym i lobbingowym, tj.:

  • Zbierać i udostępniać informacje dotyczące sytuacji na rynku surowców oraz jej wpływu na dostępność i ceny farb i klejów.
  • Organizować spotkania w postaci webinarów dla członków, dotyczące możliwych scenariuszy i konsekwencji gospodarczych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.
  • Przygotować pakiet informacji dla pracodawców odnośnie do zatrudniania osób z Ukrainy oraz opublikować listę organizacji łączących ukraińskich kandydatów z pracodawcami.
  • Publikować listę organizacji pomocowych dla uchodźców – tu szczególnie będziemy starali się zaangażować w rozpowszechnienie tej informacji i wpłaty CEPE, FEICA oraz ich członków w EU.
  • Przekazywać stanowisko i rekomendacje PZPFiK do Premiera oraz Ministra Rozwoju i Technologii, a także do CEPE i FEICA, w odniesieniu do możliwych rozwiązań systemowych w skali kraju i EU dla długofalowego wsparcia uchodźców i organizacji im pomagających.

Z dumą patrzymy na społeczeństwo obywatelskie w Polsce, niespotykaną postawę młodych ludzi oraz na gigantyczny kapitał społecznego zaufania wyzwolony w ostatnich dniach i pragniemy dołączyć się z możliwym wsparciem jako organizacja pracodawców. Dodatkowo zachęcamy inne organizacje pracodawców do wszelkiej współpracy, a przede wszystkim do aktywności ukierunkowanej na wdrażanie rozwiązań systemowych w skali kraju i EU w zakresie instytucjonalnego i finansowego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce.

Piotr Niedziółka
Przewodniczący Zarządu

Michał Czekaj
Wiceprzewodniczący Zarządu

Bartłomiej Ślązak
Dyr. Zarządzający

Źródło: PZPFiK