a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneWalne Zgromadzenie PZPFiK ze świetną frekwencją

Walne Zgromadzenie PZPFiK ze świetną frekwencją

2 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PZPFiK. Spotkanie miało miejsce w Hotelu Marriott w Warszawie. W programie znalazła się tradycyjnie część seminaryjna, networking oraz część formalna. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla członków była to pierwsza od trzech lat okazja, by porozmawiać i spotkać się na żywo.

Fot. arch. PZPFiK

Część seminaryjną rozpoczęła prezentacja głównego ekonomisty Pulsu Biznesu – Ignacego Morawskiego. Tematem przewodnim prezentacji była walka z inflacją i jej wpływ popytowy na towary przemysłowe w Polsce i na świecie. Wśród danych, które pokazał prelegent były m.in. te dotyczące sytuacji makroekonomicznej, w tym przegrzania gospodarki i wpływu wzrostu stóp procentowych, a także dane świadczące o ryzyku recesji. Słuchacze mogli też dowiedzieć się, jakie są możliwe przyszłe scenariusze dla rynku farb i klejów. Prezentacja zakończyła się zapowiedzią nowego projektu PZPFiK, tj. „Kawy z Pulsem” – kwartalnych spotkań z ekonomistą i analizą danych makroekonomicznych opracowanych specjalnie dla naszej branży.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa pomiędzy intelektualistą i politykiem, jednym z głównych architektów polskich reform gospodarczych, który był czterokrotnie wicepremierem oraz ministrem finansów w latach 1994–1997 oraz 2002–2003 – profesorem Grzegorzem Kołodką. Jego interlokutorką była Joanna Górska, dziennikarka radiowa i telewizyjna, wieloletnia prezenterka telewizji Polsat News. Obecnie współpracuje z programem Dzień Dobry TVN.

Po przerwie rozpoczęto część formalną zgromadzenia, na której omówiono dotychczasowe działania Związku podejmowane w interesie wszystkich jego Członków. Do najważniejszych należy zaliczyć: spotkania z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Biurem ds. Substancji Chemicznych w sprawie biocydów, prowadzenie kampanii dotyczących ograniczeń dla substancji konserwujących, warsztaty i spotkania zespołu ds. legislacji, komunikaty na temat wyników branży czy wojny w Ukrainie. Oprócz tego – prace na rzecz uruchomienia panelu sprzedażowego dla farb proszkowych czy zajęcie się problemem określenia klasy ścieralności powłok malarskich.

Podjęto również uchwały dotyczące zatwierdzenia składek członkowskich oraz budżetu na 2022 rok. Przedstawiono zamierzenia na bieżący rok, z których najważniejsze to intensyfikacja działań lobbingowych w kwestiach legislacji dotyczącej działalności Członków Związku oraz komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem i zamierzeniami Związku.

Źródło: PZPFiK