a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneTogether for Sustainability

Together for Sustainability

Together for Sustainability jest powołaną w 2011 roku inicjatywą, która ma pomagać firmom z branży chemicznej w ekologicznym zarządzaniu łańcuchem dostaw. W jej tworzeniu wzięli udział przedstawiciele sześciu dużych koncernów – BASF, Bayer, Evonik Industries, Solvay, LANXESS oraz Henkel.

Together for Sustainability

Fot. Together for Sustainability

Od planu do realizacji

W opracowanym na początku planie działania przewidziano kilka faz rozwoju inicjatywy. Pierwsza, trwająca od czerwca do grudnia 2011, to faza inicjacyjna, w której załatwione zostały wszystkie formalności dotyczące współpracy między firmami. W drugiej (styczeń – czerwiec 2012) ustalono szczegóły dotyczące programu audytów i wybrano partnerów całego przedsięwzięcia. Trzecia (lipiec – styczeń 2013) była fazą pilotażową, w której uruchomiono wstępnie cały program. Obecnie machina ruszyła pełną parą i rozpoczęto przyłączanie kolejnych członków. Pierwszym z nich został koncern AkzoNobel.

Fot. Together for Sustainability

Cel

Inicjatywa popiera zasady ustalone przez wcześniej powołane tego typu przedsięwzięcia, United Nations Global Compact oraz Responsible Care. Jej celem jest dążenie wspólnymi siłami do spełnienia proekologicznych wymogów, efektywne wykorzystywanie zasobów i ograniczenie papierkowej roboty, uprzykrzającej życie dostawcom.

Jak działa TfS?

Członkowie TfS mogą liczyć na profesjonalne analizy oraz audyty, oceniające sposób zarządzania firmą. Analiza łańcucha dostaw i przygotowanie karty wyników to zadanie partnerskiej firmy EcoVadis. Rezultat analizy opublikowany zostaje na powołanej w tym celu internetowej platformie, dzięki czemu dostęp do nich uzyskują również klienci. Prócz jednorazowej analizy oferowane jest również długotrwałe monitorowanie łańcucha dostaw i obserwowanie pozytywnych skutków wprowadzonych zmian.

Fot. Together for Sustainability

Audyty natomiast przeprowadzają niezależne firmy, które oceniają działalność firmy pod kątem ekologii zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. Oceniane są m.in. strategia zarządzania, oddziaływanie na środowisko (zgodność z obowiązującymi normami, zarządzanie odpadami, wykorzystanie wody i energii, emisja szkodliwych substancji, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych), kwestie bezpieczeństwa czy przestrzeganie prawa pracy i praw człowieka. Obiektywni eksperci zaglądają do zakładów produkcyjnych, magazynów i budynków biurowych. Podobnie jak w przypadku analizy łańcucha dostaw, wyniki audytu publikowane są na internetowej platformie. Jeśli zgodnie z nimi działalność firmy jest bez zarzutu – raport ważny jest na najbliższe trzy lata. Jeśli wymagane są zmiany – firma otrzymuje szczegółowy plan działania i ma 12 miesięcy na wprowadzenie go w życie. Po tym czasie przeprowadzany jest kolejny audyt.

Dla członków TfS jest to dużym udogodnieniem. Nie muszą bowiem samodzielnie przeprowadzać analiz i audytów, otrzymują za to praktyczne wskazówki, co należy zmienić w strukturze łańcucha dostaw.

Szczegółowe informacje na temat Together for Sustainability znaleźć można na stronie internetowej inicjatywy. Są na niej udostępnione między innymi materiały szkoleniowe w pięciu różnych językach tłumaczące czym jest TfS oraz jak zostać członkiem i przygotować się do audytu.

Źródło: Together for Sustainability